Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarsamtalet

Varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka sitt arbete och den egna arbetssituationen. Medarbetarsamtalet ska vara ett forum där chef och medarbetare i dialog arbetar med planering, utveckling och uppföljning av det egna arbetet. I detta ingår att medverka i utvecklingsarbete och verka för en arbetsmiljö med likabehandling som främjar god hälsa på den egna arbetsplatsen.

Dialogen mellan medarbetare och chef sker så att var och en ges möjlighet att framföra sina åsikter, både i det dagliga arbetet och i det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet mellan medarbetare och chef. Minst ett sådant medarbetarsamtal per år ska genomföras. Samtalet ska vara planerat, förberett och strukturerat. Alla medarbetare ska dessutom ha minst ett lönesamtal inför varje löneöversyn.