Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kollektivavtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas arbetstagarorganisationer om regleringar av anställningsförhållandena på arbetsplatsen, till exempel semester, arbetstid lön och andra anställningsvillkor.

Centrala avtal

Inom statlig sektor är de centrala parterna Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och Seko. Dessa tecknar kollektivavtal som gäller för Malmö universitet.

De generella anställningsvillkoren för anställda på Malmö universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet.

Dessutom finns lokala avtal som slutits av parterna vid Malmö universitet, till exempel arbetstidsavtal och samverkansavtal.