Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Egenrapportering i Primula

I egenrapporteringen finns information om din anställning, löne- och anställningshistorik, lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Här ansöker du bland annat om semester, andra sorters ledighet och rapporterar sjukfrånvaro.

Inloggning från universitetets lokaler

Logga in i Primula webb

Inloggning hemifrån eller från annan plats utanför universitetet

Vi har för tillfället problem med att logga in utanför Mau. Tillfällig lösning finns om du behöver det, vänligen kontakta it-support.

Det här kan du göra i egenrapporteringen

I vissa fall behöver skannade underlag skickas in i SSC:s portal

I följande ärenden finns inget formulär i Primula, utan underlag skannas och skickas in via SSC:s portal för manuell hantering:

  • Beslut från Skatteverket gällande tabellskatt, jämkning, SINK-skatt etc
  • Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
  • Beslut från Forskarskattenämnden
  • Uppsägning av löneväxling (inget underlag behövs, skicka ett ärende)

För att manuella underlag garanterat ska komma med i mars månads löneutbetalning måste de vara inskickade senast den 11 mars. Från och med april gäller att underlag ska vara inskickade senast den 7:e i månaden för utbetalning samma månad.

SSC:s portal

Beställa intyg

Om du behöver beställa ett intyg ska du göra det genom Statens servicecenters portal. Detta gäller: 

  • Arbetsgivarintyg
  • Anställningsintyg
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Intyg om förlorad arbetsförtjänst

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om egenrapporteringen i Primula, dina löneärenden eller din löneutbetalning kontaktar du Statens servicecenter genom deras portal, där det även finns nyheter, driftinformation och informationsartiklar. Du kan även ringa till dem på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Om du har frågor som rör våra avtal som ex. föräldraledighet, semester eller tjänstledighet kan du kontakta HR-avdelningens på den gemensamma e-postadressen hrsupport@mau.se