Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Egenrapportering

Nyheter i egenrapporteringen

Den 5 mars tog Statens servicecenter över löneadministrationen från Malmö universitet. I de flesta fall kommer egenrapporteringen att fungera precis som tidigare, men några skillnader kommer att märkas.

Om du inte redan har tagit del av nya instruktioner och kontaktvägar finns en sammanfattning här.

Du hittar även mer information om vad som gäller i varje ärende på respektive sida här på medarbetarwebben.

Egenrapportering i Primula

I egenrapporteringen finns information om din anställning, löne- och anställningshistorik, lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Här ansöker du bland annat om semester, andra sorters ledighet och rapporterar sjukfrånvaro.

Inloggning

Du loggar in med ditt användar-id samt lösenord, samma som du använder när du loggar in på din dator. Väl inne i egenrapporteringen finns instruktioner hur du ska hantera de olika ärendena.

Inloggning från universitetets nätverk

Här loggar du in i Primula webb

Inloggning hemifrån eller från annan plats utanför universitetets nätverk

För att egenrapportera utanför universitets nätverk behöver du logga in via en VPN-tjänst. Här loggar du in med din datoridentitet och klickar på ikonen som heter Primula_SSC

primula-ikon

Det här kan du göra i egenrapporteringen

I vissa fall behöver skannade underlag skickas in i SSC:s portal

I följande ärenden finns inget formulär i Primula, utan underlag skannas och skickas in via SSC:s portal för manuell hantering:

  • Beslut från Skatteverket gällande tabellskatt, jämkning, SINK-skatt etc
  • Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
  • Beslut från Forskarskattenämnden
  • Uppsägning av löneväxling (inget underlag behövs, skicka ett ärende)

För att manuella underlag garanterat ska komma med i mars månads löneutbetalning måste de vara inskickade senast den 11 mars. Från och med april gäller att underlag ska vara inskickade senast den 7:e i månaden för utbetalning samma månad.

SSC:s portal

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om egenrapporteringen i Primula, dina löneärenden eller din löneutbetalning kontaktar du Statens servicecenter genom deras portal, där det även finns nyheter, driftinformation och informationsartiklar. Du kan även ringa till dem på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Om du har frågor som rör våra avtal som ex. föräldraledighet, semester eller tjänstledighet kan du kontakta HR-avdelningens på den gemensamma e-postadressen hrsupport@mau.se