Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Egenrapportering i Primula

I egenrapporteringen finns information om din anställning, löne- och anställningshistorik, lönespecifikationer och kontrolluppgifter. Här ansöker du bland annat om semester, andra sorters ledighet och rapporterar sjukfrånvaro.

Inloggning från universitetets lokaler

Logga in i Primula webb

Inloggning hemifrån eller från annan plats utanför universitetet

För att egenrapportera utanför universitets nätverk behöver du logga in  med din datoridentitet via en VPN-tjänst
Logga in till Primula_SSC

vpn

Välj Primula_SSC

Primula

 

Välj Malmö universitet och logga därefter återigen in med din datoridentitet.
Behöver du arbeta längre stunder i Primula, vänligen kontakta servicedesk för en alternativ lösning. 

Det här kan du göra i egenrapporteringen

I vissa fall behöver skannade underlag skickas in i SSC:s portal

I följande ärenden finns inget formulär i Primula, utan underlag skannas och skickas in via SSC:s portal för manuell hantering:

  • Beslut från Skatteverket gällande tabellskatt, jämkning, SINK-skatt etc
  • Beslut från Försäkringskassan om Särskilt högriskskydd
  • Beslut från Forskarskattenämnden
  • Uppsägning av löneväxling (inget underlag behövs, skicka ett ärende)

För att manuella underlag garanterat ska komma med i mars månads löneutbetalning måste de vara inskickade senast den 11 mars. Från och med april gäller att underlag ska vara inskickade senast den 7:e i månaden för utbetalning samma månad.

SSC:s portal

Beställa intyg

Om du behöver beställa ett intyg ska du göra det genom Statens servicecenters portal. Detta gäller: 

  • Arbetsgivarintyg
  • Anställningsintyg
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Intyg om förlorad arbetsförtjänst

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om egenrapporteringen i Primula, dina löneärenden eller din löneutbetalning kontaktar du Statens servicecenter genom deras portal, där det även finns nyheter, driftinformation och informationsartiklar. Du kan även ringa till dem på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Om du har frågor som rör våra avtal som ex. föräldraledighet, semester eller tjänstledighet kan du kontakta HR-avdelningens på den gemensamma e-postadressen hrsupport@mau.se