Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Avsluta din anställning

Om du vill säga upp dig ska du göra detta i egenrapporteringen, under Egen uppsägning.

Om du inte har möjlighet att lägga in din uppsägning på en gång kan du meddela uppsägningen muntligt eller med e-post och komplettera med registrering så snart det är möjligt. Uppsägningstiden räknas från att du meddelade chefen din uppsägning.

Uppsägningstid

Om du är tillsvidareanställd och har varit anställd i högst ett år har du en uppsägningstid på en månad. Om du har varit anställd längre än ett år har du två månaders uppsägningstid. Din anställningstid omfattar de statliga anställningar som du har haft i följd.

Under uppsägningstiden har du samma arbetsuppgifter och lön som tidigare, om du inte har kommit överens om något annat med din chef.

Gå i pension

Här hittar du information om hur du går i pension

Intyg och betyg

För tjänstgöringsintyg och betyg, vänd dig till Statens servicecenter