Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att vara anställd på Malmö universitet

Att vara anställd på Malmö högskola

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Här kan du läsa mer om den gemensamma värdegrunden. http://www.regeringen.se/contentassets/1df0c81fa73d4f878c9eba10c744b0a7/den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda-s2013.011

Offentlighetsprincipen

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter. 

Som anställd har du meddelarfrihet. Det innebär att du får berätta för journalister om högskolans verksamhet, ditt arbete eller din arbetsmiljö i syfte att det ska publiceras. Myndigheten får inte efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och det får inte påverka dig negativt. Använder du dig av din meddelarfrihet gör du det i egenskap av privatperson.

Bisysslor

Statligt anställda får inte har bisysslor som kan ha en negativ inverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att kunna garantera saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig verksamhet, så att förtroendet för Malmö högskola kan upprätthållas. Varje år måste du registrera dina bisysslor, eller anmäla att du inte har några. Här kan du läsa mer om bisysslor

Ledigheter

Utöver semester och andra ledigheter kan du göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Det finns även möjlighet att vara ledig med lön vid exempelvis flytt, begravningar eller för att skriva tentamina. Här kan du läsa mer om vilka ledigheter du har rätt till

Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Om du reser i tjänsten omfattas du av en tjänstereseförsäkring. Här kan du läsa mer om försäkringar. LÄNK

För nit och redlighet i rikets tjänst

Har du arbetat i statlig myndighet i 30 år har du rätt till utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst i form av medalj, armbandsur i guld eller graverat konstglas. Det behöver inte vara samma anställning eller myndighet, utan sammanlagd anställningstid gäller. Om du går i pension när du har haft en statlig anställning i 25 år men inte har uppnått 30 kan du ändå få utmärkelsen. Vem håller reda på tiden?

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Här kan du läsa mer om den gemensamma värdegrunden

Om du vill lära dig med om ditt uppdrag som statsanställd finns en webbutbildning här

Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter.

Som anställd har du meddelarfrihet. Det innebär att du får berätta för journalister om universitetets verksamhet, ditt arbete eller din arbetsmiljö i syfte att det ska publiceras. Myndigheten får inte efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och det får inte påverka dig negativt. Använder du dig av din meddelarfrihet gör du det i egenskap av privatperson.

Bisysslor

Statligt anställda får inte har bisysslor som kan ha en negativ inverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att kunna garantera saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig verksamhet, så att förtroendet för Malmö högskola kan upprätthållas. Varje år måste du registrera dina bisysslor, eller anmäla att du inte har några. Här kan du läsa mer om bisysslor

Ledigheter

Utöver semester och andra ledigheter kan du göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Det finns även möjlighet att vara ledig med lön vid exempelvis flytt, begravningar eller för att skriva tentamina. Här kan du läsa mer om vilka ledigheter du har rätt till

Ersättning för läkemedel och sjukvård

Om du har utgifter för läkemedel och sjukvård som omfattas av högkostnadsskydd kan du få ersättning från arbetsgivaren. Här kan du läsa mer om ersättning för läkemedel och sjukvård

Pension

Som statligt anställd får du en tjänstepension som består av flera delar, enligt pensionsavtalet PA 16. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av tjänstepensionen ska förvaltas. Läs mer om din pension här

Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Om du reser i tjänsten omfattas du av en tjänstereseförsäkring. Här kan du läsa mer om försäkringar

Kollektivavtal

De generella anställningsvillkoren för anställda på Malmö universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet. Dessutom har parterna vid Malmö universitet slutit ett samverkansavtal som behandlar medbestämmande och samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid universitetet. Läs mer om kollektivavtal

Nit och redlighet i rikets tjänst

Denna utmärkelse tilldelas personer som har varit statligt anställda i 30 år eller om personen lämnar sin anställning med pension efter minst 25 år. Berörda har att välja mellan armbandsur i guld, kristallskål i graverat eller slipat glas och guldmedalj.

Ny på jobbet?

Här hittar du en sammanställning av det mesta du behöver veta dina första dagar på Malmö universitet