Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personalförmåner

Personalvårdande förmåner är all form av ersättning för arbete som man kan få i annat än pengar. Dessa är förmåner av mindre värde som ska skapa trivsel i arbetet, som du inte behöver betala skatt för.

Automatkaffet och fruktkorgarna, som du hittar i alla högskolans byggnader, är sådana personalvårdsförmåner. Kaffe och frukt får dock inte beställas från andra leverantörer för högskolans medel.

Uppvaktningar och andra sammankomster för anställda

Firande eller uppvaktning av anställda får arrangeras av fakultet, institution, enhet, avdelning eller motsvarande med enklare förtäring och får bekostas av universitetets medel.

Särskilda regler finns för intern representation, till exempel interna möten i verksamheten. Även personalfester och informationsmöten kan räknas som intern representation, om de äger rum högst två gånger per år. Andra trivselskapande aktiviteter, till exempel fredagsfika som inte riktar sig till all personal, får inte bekostas av universitetets medel.

I ekonomihandboken kan du läsa mer om intern representation

Gåvor

Gåvor från arbetsgivaren i form av julklapp, uppvaktning vid 50- eller 60-årsdag, sjukdom eller när anställning eller uppdrag avslutas är skattefria upp till en viss summa. Dyrare gåvor och kontanter, eller presentkort som kan bytas mot kontanter, är alltid skattepliktiga. Flera delar av organisationen får inte köpa gåvor till samma person vid samma tillfälle, och gåvorna får aldrig vara alkoholhaltiga drycker.

När ska man förmånsbeskattas?

Förmåner som riktar sig till alla högskolans anställda är skattefria, men när du får del av en förmån som bara riktar sig till dig eller till en grupp av medarbetare ska du betala skatt för den. De vanligaste anledningarna till att man ska förmånsbeskattas är att man har bjudits på en måltid eller att man har fått en medlemsavgift i en branschorganisation. Du ansvarar själv för att anmäla till din till Statens servicecenter i Primula att du ska förmånsbeskattas.

Övriga förmåner

Som statligt anställd har du dessutom rätt till vissa personalförmåner enligt centrala kollektivavtal, till exempel ersättning för läkemedel och läkarbesök. Här kan du läsa mer om hur du begär ersättning

En annan förmån är friskvårdsersättningen, som är skattefri. Här hittar du mer information om friskvård