Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Semester

Rätten till semester och semesterförmåner är lagstadgad, men regleras till stora delar genom kollektivavtal. Med semesterförmåner menas semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterhantering för lärare, forskare och doktorander

Semesterhantering för övriga anställda

Regler för semester

Semesterhantering för lärare, forskare och doktorander

Hela årets semester läggs ut av statens servicecenter, i en följd från måndagen efter midsommar och framåt. Registreringen av semestern samt utbetalningen av semestertillägget kommer att ske i september. Avvikelser får göras efter överenskommelse med ansvarig chef.

Om det är möjligt utifrån tjänsteplanering och godkänns av din chef kan du spara semesterdagar till ett annat år. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år, men resterande dagar kan du spara till ett annat år. Du får maximalt ha 30 sparade semesterdagar.

Möjligheten att spara semesterdagar ändrades år 2018 från 35 dagar till 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. 

Du rapporterar att du vill spara semesterdagar på blanketten ”Spara semesterdagar” senast den 15 april, och din chef godkänner med sin signatur. Blanketten skickas till HR-avdelningen, hämtställe 70 och till bemanningsansvarig. 

Semesterhantering för övriga anställda

För övriga medarbetare, så kallat teknisk/administrativ personal, gäller att var och en själv ansvarar för att registrera sitt semesteruttag i egenrapporteringen. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur semestern ska läggas ut, men hänsyn ska tas till dina önskemål.

Regler för semester

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Semesteråret är det samma som kalenderår, alltså 1 januari–31 december. Om du är anställd under del av ett år, exempelvis i ett vikariat eller projekt, får du semesterdagar för den del av året som du är anställd.

Spara semesterdagar

Målsättningen är att varje anställd ska ta ut 20 semesterdagar per år som ledighet. Du har rätt att spara dagar som du inte använder, dock max 30 dagar totalt.

Möjligheten att spara semesterdagar ändrades år 2018 från 35 dagar till 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. 

Om du har semesterdagar kvar när du slutar din anställning kommer dessa betalas ut i pengar

Dagarna är värda så mycket (i tid eller pengar) som anställningens aktuella omfattning vid tidpunkten när de tas ut.

Obetald ledighet vid kortare anställningar

Om du tjänar in färre än 25 semesterdagar under året har du rätt att komplettera dina semesterdagar med obetald ledighet upp till sammanlagt 25 dagar. Om anställningen börjar efter den 1 september får du komplettera dina semesterdagar med max 7 dagars obetald ledighet.

Semester vid föräldraledighet och sjukskrivning

Om du är föräldraledig får du semesterdagar utifrån hur många dagar du tar ur föräldrapenning från Försäkringskassan. Om du har varit föräldraledig på heltid under hela året och genererat minst 20 semesterdagar ska minst 20 dagar tas ut samma år. Föräldraledighet och semester kan inte tas ut samtidigt i Egenrapporteringen och därför måste du bryta föräldraledigheten och ta ut semester i stället.

Om du är sjukskriven på heltid under hela året behöver du inte ta ut semesterdagarna. Däremot måste 20 semesterdagar tas ut vid sjukskrivning på deltid eller under en del av året.