Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Föräldraledighet och vab

Föräldraledighet

Du har rätt att vara ledig på heltid med eller utan föräldrapenning från det att ditt barn har fötts och fram tills dess att ditt barn är 18 månader. Efter det har du rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid om du tar ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar.

Ansök om föräldraledighet i egenrapporteringen senast två månader innan du planerar att vara föräldraledig, eller så snart det är möjligt. Du har rätt att vara föräldraledig i tre perioder per år. Om du vill vara föräldraledig på deltid kommer du överens med din chef om hur din arbetstid ska förläggas.

Läs mer om föräldrapenning hos Försäkringskassan

Ersättning och semester när du är föräldraledig

När du är föräldraledig får du 10 procent av din lön utbetald från universitetet som föräldrapenningtillägg för de dagar då du har föräldrapenning på sjukpenningsnivå från Försäkringskassan. Du får inte ersättning för lägstanivådagar. För att få ersättningen utbetald registrerar du detta i egenrapporteringen och bifogar ersättningsbeskedet i ärendet.

När du är föräldraledig tjänar du bara in semester för de dagar då du har hel föräldrapenning från Försäkringskassan.

Här kan du läsa om uttag av semester under föräldraledighet

Arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension under tiden du är föräldraledig. Om du går ner i arbetstid utan att ta ut föräldraledighet tjänar du in tjänstepension för den omfattning du arbetar.

Läs mer om hur föräldraledighet påverkar din pension hos Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Vård av barn (vab)

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Du har rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan för vård av barn som inte fyllt tolv år. Från dag 8 behövs intyg från läkare. För barn med särskilda behov kan tillfällig föräldrapenning betalas ut från Försäkringskassan även efter det att barnet fyllt tolv år. Intyg från läkare behövs då från första dagen.

När du behöver stanna hemma med ett sjukt barn, anmäl detta till din chef. När du kommer tillbaka registrerar du frånvaron i egenrapporteringen under Min sida: föräldraledighet. Du kan vabba hela eller del av dagen. Du måste själv ansöka om ersättningen från Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om vård av barn hos Försäkringskassan

Ledighet vid barns födelse eller adoption

När din partner föder barn har du rätt till 10 dagars ledighet med ersättning från Försäkringskassan. En närstående till en ensamstående förälder kan också få denna ledighet. Vid adoption av ett barn som är yngre än 10 år kan båda föräldrarna få ersättning för fem dagar vardera. Dagarna måste tas ut inom 60 dagar efter att barnet föds eller adopteras.

Du ansöker om ledigheten i egenrapporteringen, under Min sida: föräldraledighet. För att få ersättning måste du ansöka om den hos Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan

Förkortad arbetstid

Om du har barn som är under 8 år eller inte har avslutat sitt första skolår har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Som regel bör arbetsgivaren godkänna förkortad arbetstid till dess att barnet är 12 år. Du kan till exempel jobba kortare dagar eller vara ledig en dag i veckan. Kom överens med din chef om hur din arbetstid ska förläggas.

Graviditetspenning

Om du är gravid och har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som innebär risk för fosterskador kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan. En förutsättning är att du inte kan omplaceras till ett lämpligare arbete under graviditeten. Läs mer hos Försäkringskassan 

Har du frågor?

Om du har frågor om hur du ska registrera föräldraledighet och vab, kontakta Statens servicecenter.