Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Andra ledigheter

Du har möjlighet att vara ledig för studier, för fackliga uppdrag, för vård av nära anhörig samt rätten för invandrare att vara ledig för svenskundervisning. Du har även rätt att vara ledig för till exempel militärtjänstgöring. Vid dessa ledigheter får man ingen lön, men ibland kan man få ersättning från exempelvis Försäkringskassan.

För dig som är anställd på Malmö universitet gäller att du kan få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid under del av dag. Du har möjlighet att vara ledig med lön, till exempel vid nära anhörigs bortgång eller begravning, när du flyttar och om du tar examen eller tentar.

Du kan även beviljas ledighet av andra orsaker men då utan lön. Du ansöker om dessa ledigheter i egenrapporteringen. 

Nationaldagskompensation (gäller teknisk/administrativ personal) 
Ibland infaller nationaldagen på en lördag eller söndag. Det innebär att teknisk och administrativ personal vid Malmö universitet har rätt att ersätta den förlorade semesterdagen med valfri dag i maj eller juni. Du kan inte spara dagen eller omvandla den till kontant ersättning.

Den lediga dagen måste dock godkännas av berörd chef. I flextidsrapporten ska den lediga dagen markeras som semester.

Ansök om tjänstledighet i egenrapporteringen
För mer information om villkor för ledigheter, kontakta din HR-specialist eller löneadministratör.

Kontaktuppgifter HR-avdelningen

Förkortade arbetsdagar

  

Enligt Villkorsavtalet 4 kap 7 § är nedanstående arbetsdagar förkortade.

Arbetsdag Timmar

Trettondagsafton

4
Skärtorsdagen 2
Den 30 april som infaller på en:  
a) måndag - torsdag 2
b) fredag 4
Dagen före Alla Helgons dag 4
Den 23 december som infaller på en fredag 4