Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledigheter och arbetstid

Semester

Rätten till semester och semesterförmåner är lagstadgad, men regleras till stora delar genom kollektivavtal. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Målsättningen är att varje anställd ska ta ut minst 20 semesterdagar per år som ledighet. Hur din semester hanteras beror på vilken typ av anställning du har.

Här kan du läsa mer om semester

Föräldraledighet och vab

När du får barn har du rätt att vara helt eller delvis ledig från ditt arbete. Du kan ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan, och universitetet betalar ett föräldrapenningstillägg. Du har även rätt att stanna hemma för att vårda ett sjukt barn. Om du har mindre barn har du rätt att gå ner i arbetstid.

Här kan du läsa mer om föräldraledighet och vård av barn (vab)

Andra ledigheter

Det finns möjlighet att få vara ledig för studier, för fackliga uppdrag, för vård av nära anhörig samt rätten för invandrare att vara ledig för svenskundervisning. Du har även rätt att vara ledig för till exempel militärtjänstgöring. Du kan även få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid.

Läs mer om din rätt till andra ledigheter

Arbetstid för olika yrkeskategorier

Arbetstiden för olika arbetstagare kan vara olika beroende på vilka arbetsuppgifter personen har. För lärare gäller lokalt arbetstidsavtal och för teknisk/administrativ personal gäller flextidsavtal.

Här kan du läsa mer om de olika arbetstidsavtalen