Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Grundkurs i arbetsmiljö

Arbetsgivaren ansvarar för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska ske i samverkan med medarbetare och arbetsmiljöombud. Chefer och arbetsmiljöombud ska ha tillräckliga kunskaper för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Alla chefer med personalansvar och arbetsmiljöombud bör genomgå grundutbildningen i samband med att de tillträder sitt uppdrag.

Under utbildningen går vi igenom och för ett samtal om hur chefer och arbetsmiljöombud kan arbeta praktiskt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man bedömer såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. Vi utgår från case och övningar som relaterar till vår verksamhet.

Malmö universitets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete består av två halvdagar som följer på varandra. Under de två halvdagarna kommer du att få träffa företrädare för HR, Byggnad och service, Facility service, Studentcentrum och huvudarbetsmiljöombud.

Datum 2019

Två halvdagar den 12 mars 2019 klockan 13–16.30 och 13 mars 2019 klockan 8.30–12. Du bokar in dig på båda dessa datum. Utbildningen hålls på Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25, lokal U107.

Målgrupp

Nya chefer med personalansvar eller personer med arbetsledande funktion, arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud samt HR-specialister. Även chefer med ansvar för arbetsmiljö som behöver uppdatera sina kunskaper inom området är välkomna att anmäla sig.

Kursansvarig

Sara Säthersten, HR-specialist, e-post till sara.sathersten@mah.se

Din anmälan

Max antal deltagare per tillfälle är 20 personer. Anmälan till tillfällena i mars har ännu inte öppnat.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd vid Malmö universitet, dock kan en kostnad utgå om du uteblir från utbildningen enligt beslut Dnr: PA 47/09-10