Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuella utbildningar för medarbetare och chefer

Här kan du se de aktuella utbildningar som Malmö universitet erbjuder sina medarbetare.


Aktuella utbildningar

Introduktionsdag för nya medarbetare den 25 oktober

Förvaltningskunskap - för chefer och medarbetare

IT-kurser för personal

E-utbildning diskrimineringslagen (DO) 

Webbutbildning - informationssäkerhet