Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuella utbildningar för medarbetare och chefer

Här kan du se de aktuella utbildningar som Malmö universitet erbjuder sina medarbetare.


Aktuella utbildningar

Genusmedveten utbildning

Jämställdhetsintegrering och Genusmedveten utbildning – självstudier

Workshops och kurser i Canvas

Förvaltningskunskap - för chefer och medarbetare

IT-kurser för personal

E-utbildning diskrimineringslagen (DO) 

Webbutbildning - informationssäkerhet

Introduktionsdag för nya medarbetare kommer att hållas den 9 maj 2019, håll utkik här!