Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuella utbildningar för medarbetare och chefer

Här kan du se de aktuella utbildningar som Malmö universitet erbjuder sina medarbetare.


 Aktuella utbildningar

Förvaltningskunskap - för chefer och medarbetare

IT-kurser för personal

E-utbildning diskrimineringslagen 

 

Webbutbildning - informationssäkerhet