Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

To present research results for different groups, 5hp

Kursen syftar till att den forskarstuderande kritiskt ska kunna ta ställning till, planera och genomföra olika kommunikationsåtgärder kring sitt eget forskningsprojekt. Kursen syftar även till att den forskarstuderande ska öka sin förståelse för vikten av att kunna förmedla forskningsresultat till vetenskapssamhället såväl som till det omgivande samhället.
Syllabus
Course dates:
Clock: