Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning för handledare på forskarnivå

Utbildningarna riktar sig i första hand till tillsvidareanställda inom Malmö universitet. För att kunna delta i utbildningarna krävs doktorsexamen. Kursen samarbetar med Lunds universitet vad gäller handledarutbildning på engelska.