Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning för handledare på forskarnivå

Utbildningen riktar sig i första hand till tillsvidareanställda inom Malmö universitet. För att kunna deltaga i utbildningen krävs doktorsexamen. Efter avhandlingen ska man ha publicerat minst ett vetenskapligt arbete (eller antaget för publicering). Vidare ska man ha minst ett års erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå.

Merit

För att bli docent vid Malmö universitet och ha formell kompetens att vara huvudhandledare krävs genomgången handledarutbildning.

Studieform

Seminarier, föreläsningar, projektarbete med obligatoriska redovisningar.

Behörighet

För att kunna deltaga i utbildningen krävs doktorsexamen. Efter avhandlingen ska man ha publicerat minst ett vetenskapligt arbete (eller antaget för publicering). Vidare ska man ha minst ett års erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå. 

Lokal

Kursen genomförs i Malmö universitets lokaler.