Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medieverkstaden

medieverkstaden

Vi välkomnar lärare och studenter som har frågor och funderingar om digitala former för lärande och undervisning. Utgångspunkten är pedagogisk och medieverkstaden bemannas gemensamt av AKL, IT samt biblioteket. Lokal: OR:C527 i Orkanenbiblioteket, men vi kan också mötas där det passar er.

Har du behov för att diskutera frågor om pedagogisk användning av IT? Vill ni ha en workshop för ert arbetslag? Välkomna att kontakta oss på: medieverkstaden@mau.se
Detaljfrågor och konkret handhavande av våra digitala system hänvisas till: support@mau.se


Virtuell konferens om Canvas

Nu har du möjlighet att bli inspirerad och utbyta tankar och idéer om lärplattformen Canvas! Den 18 december kl 9-15 anordnar de svenska Canvaslärosätenas LMS-nätverk SALSA, en virtuell konferens om Canvas för lärare. Kom och inspireras av hur andra kollegor jobbar i verktyget, dela med dig av egna erfarenheter och nätverka, fråga en Canvas-expert, eller titta på demos av olika tredjepartsverktyg m.m. Mer information och anmälan hittar du här på konferensens hemsida. 


Publicera filmer och ljudfiler

MauPlay

MauPlay kan du lagra och tillgängliggöra filmer och ljudinspelningar. Du kan även spela in eget material i programmet CaptureSpace som du laddar ner från MauPlay. På MauPlays startsida finns några korta filmer som hjälper dig att komma igång.


Verktyg för att granska nya digitala tjänster

För att underlätta för ditt arbete har vi utvecklat ett enkelt verktyg där du kan granska om du får använda en digital tjänst. Klicka här för att komma till verktyget för granska digitala tjänster (Microsoft Forms)


Verktyg för att hitta rätt ställe att lagra filer

I följande verktyg kan du få hjälp med att bestämma var du ska lagra en fil beroende på vem som ska komma åt filen och vad den innehåller för information (t.ex. sekretessbelagda uppgifter och/eller personuppgifter). Klicka här för att komma till verktyget för att bestämma var filen ska lagras (Microsoft Forms)

Nu har du möjlighet att bli inspirerad och utbyta tankar och idéer om lärplattformen Canvas! Den 18 december kl 9-15 anordnar de svenska Canvaslärosätenas LMS-nätverk SALSA, en virtuell konferens om Canvas för lärare. Kom och inspireras av hur andra kollegor jobbar i verktyget, dela med dig av egna erfarenheter och nätverka, fråga en Canvas-expert, eller titta på demos av olika tredjepartsverktyg m.m. Mer information och anmälan hittar du här: https://sunet.instructure.com/courses/74