Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medieverkstaden

medieverkstaden

Vi välkomnar lärare och studenter som har frågor och funderingar om digitala former för lärande och undervisning. Utgångspunkten är pedagogisk och medieverkstaden bemannas gemensamt av AKL, IT samt biblioteket. Lokal: OR:C527 i Orkanenbiblioteket, men vi kan också mötas där det passar er.

Har du behov för att diskutera frågor om pedagogisk användning av IT? Vill ni ha en workshop för ert arbetslag? Välkomna att kontakta oss på: medieverkstaden@mau.se
Detaljfrågor och konkret handhavande av våra digitala system hänvisas till: support@mau.se

Workshops 2019


Kopiera dina Canvas-kurser & ge återkoppling i SpeedGrader

En kombinerad workshop där du får konkret hjälp med att kopiera dina kursplatser så att du kan använda materialet nästa termin. Workshoppens andra del handlar om hur du kan använda SpeedGrader i Canvas för att kommentera studenternas inlämningsuppgifter och ge återkoppling.

Till anmälan

 


 

Training Camp

Den 26-28 augusti erbjuder Medieverkstaden olika workshoppar i Canvas, Zoom och MauPlay.

Förbättra tillgängligheten i dina Canvas-kurser

Erfarenhetsutbyte Canvas

Zoom och MauPlay som pedagogiska resurser

 

Till anmälan

Hoppas vi ses!

zoom_play_canvasFörbättra tillgängligheten i dina Canvas-kurser

Canvas är ett flexibelt system där du som lärare har stor frihet att designa dina kurser. Det är dock nödvändigt att ha bredden av användare i fokus när innehållet skapas. Hur kan du exempelvis göra sidor bättre tillgängliga för studenter med en läs- eller synnedsättning? Hur är upplevelsen av kursen i Canvas app?

Under workshoppen kommer vi konkret att arbeta med:

  • Vad du ska tänka på när du redigerar navigeringsmenyn
  • Hur kurser framträder i Canvas app
  • Hur du skapar tillgängliga sidor med bilder/filmer, tabeller och länkar

Förbered dig genom att ta med din egen dator, samt ladda ner Canvas app till din telefon: Canvas teacher och Canvas student.

Workshoppen planeras till flera tillfällen. Välkommen!

Anmälan 26-28 augusti


Erfarenhetsutbyte Canvas

Fakultetsutbildare visar hur de använder sig av olika funktioner i sina Canvas-kurser. Det finns utrymme för att diskutera den pedagogiska potentialen och olika lösningsförslag.

Anmälan 26-28 augusti


Zoom och MauPlay som pedagogiska resurser

Under workshopen visar vi hur videomötesverktyget Zoom och medielagringstjänsten MauPlay fungerar och hur de kan vara resurser i det pedagogiska arbetet. Vi tittar också på hur Canvas kan vara en utgångspunkt för de respektive tjänsterna. Ta med egen dator.

Anmälan 26-28 augusti


 

Publicera filmer och ljudfiler

MauPlay

MauPlay kan du lagra och tillgängliggöra filmer och ljudinspelningar. Du kan även spela in eget material i programmet CaptureSpace som du laddar ner från MauPlay. På MauPlays startsida finns några korta filmer som hjälper dig att komma igång.