Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärandemiljö

Lärandemiljögruppen


Lärandemiljögruppen är en gränsöverskridande samarbetsgrupp för driva utveckling av den fysiska och virtuella lärandemiljön, såväl den formella som den  informella, för att säkerställa att Malmö universitets framtida kunskapsmiljöer bidrar till att utveckla det pedagogiska mötet.


Länk till lärandemiljögruppens avsiktsförklaring


Länk till lärandemiljögruppens planerade aktiviteter 2017

Flexibla rum för lärande

 
"Flexibla rum för lärande" är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om lärandemiljöer vid Malmö universitet som initierats av Lärandemiljögruppen och Centrum för Akademiskt lärarskap.

Läs mer om flexibla rum för lärare

Testa en ny lärandemiljö


På Gäddan är det nypremiär för salarna 523 och 524 som går under arbetsnamnet ”Teaching Lab”. Rummen har designats i en deltagarorienterad process där en grupp lärare och studenter har samarbetat med arkitekter och pedagogiska utvecklare.

Om du vill prova att undervisa i salarna är du välkommen till en workshop där du får använda rummen både i rollen som deltagare och som lärare. Vi diskuterar betydelsen av det fysiska rummets utformning för lärande med särskilt fokus på de här rummens design. Eftersom vi ser rummen som prototyper är ditt bidrag mycket viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Testa en ny lärandemiljö - anmäl dig till workshop här

Deltagande i en workshop ger dig möjlighet att boka salen för undervisning redan i höst.

Läs mer hur du bokar Teaching Lab under hösten

Active Learning Spaces

 
Presentation från temadagen med Diogo Casanova från Kingston University

 

Framtidens lärandemiljöer - rapport från SUHF:s arbetsgrupp

 
Läs mer om  SUHF:s arbetsgrupp här

 

Nätverket Rum för lärande

 

Nätverket Rum för aktivt lärande vill följa och informera om såväl som den nationella som den internationella utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. 

Hitta spännande filmer, presentationer och andra nyheter på nätverket Rum för lärandes hemsida