Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärandemiljö

Lärandemiljögruppen


Lärandemiljögruppen är en gränsöverskridande samarbetsgrupp för driva utveckling av den fysiska och virtuella lärandemiljön, såväl den formella som den  informella, för att säkerställa att Malmö universitets framtida kunskapsmiljöer bidrar till att utveckla det pedagogiska mötet.

Länk till lärandemiljögruppens avsiktsförklaring

Länk till lärandemiljögruppens planerade aktiviteter 2017

Flexibla rum för lärande

 
"Flexibla rum för lärande" är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om lärandemiljöer vid Malmö universitet som initierats av Lärandemiljögruppen och Centrum för Akademiskt lärarskap.

Läs mer om flexibla rum för lärare

Testa en ny lärandemiljö


På Gäddan är det nypremiär för salarna 523 och 524 som går under arbetsnamnet ”Teaching Lab”. Rummen har designats i en deltagarorienterad process där en grupp lärare och studenter har samarbetat med arkitekter och pedagogiska utvecklare.

Boka Teaching Lab under hösten

Under första terminen kommer AKL att dokumentera och följa upp hur salarna fungerar, det är därför möjligt att du blir tillfrågad om att delta i intervjuer eller observationer samt att besvara enkäter.

Om du vill boka salarna kontakta  Marie.Leijon@mau.se  eller  Patricia.Staaf@mau.se

I 523 finns nu 28  platser (max 30) i, 4 runda bord, lärarpulpet mitt i rummet, 5 skärmar, projektor, duk, skrivyta  på tre väggar. I 524 finns 16 platser samt ett samtalshörn (övningsmöjlighet  för utbildningar med samtal som arbetsredskap), 1 skärm, skrivyta på två väggar, duk men ingen projektor. Rummen bokas som en helhet.

Active Learning Spaces

 
Presentation från temadagen med Diogo Casanova från Kingston University

Framtidens lärandemiljöer - rapport från SUHF:s arbetsgrupp

 
Läs mer om  SUHF:s arbetsgrupp här

Nätverket Rum för lärande

Nätverket Rum för aktivt lärande vill följa och informera om såväl som den nationella som den internationella utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. 

Hitta spännande filmer, presentationer och andra nyheter på nätverket Rum för lärandes hemsida