Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

Vi ses på Lärarlärdom i augusti

Den 15 augusti anordnas den högskolepedagogiska konfererensen Lärarlärdom på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Årets tema är Rum för studentaktivt lärande och Malmö universitet står för första året som medarrangör tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad. Här kan du läsa mer om Lärarlärdom och anmäla dig.

Väkommen till höstens kurs "Genusmedveten utbildning"

En av många utmaningar för utbildningsverksamhet är de demokratiska aspekterna i kursers upplägg, genomförande och examination, dvs att olika gruppers röster, kunskaper och erfarenheter får ta plats under jämlika förhållanden. Detta är några frågor som behandlas i kursen: 

Spelar lärares kön roll för hur kunskap uppfattas?
Är könsblandade eller könsuppdelade gruppaktiviteter att föredra?
Hur examinerar jag genusmedvetet?
Genusmedveten utbildning
Under höstterminen 2019 ger AKL tre möjligheter att gå kursen Genusmedveten utbildning

Första kursen har workshop 1 24/9 och workshop 2 30/9
Andra kursen har workshop 1 15/10 och workshop 2 21/10
Tredje kursen har workshop 1 19/11 och workshop 2 25/11

Samtliga tider på workshops är 09.15-12.00. Sista dag för anmälan är 17/9. Minst fem anmälda krävs för att kursen ska kunna genomföras. Anmäl dig via länken här.

Workshop- Bedömning i valideringsprocessen – med fokus på tillgodoräknande

Ämneskunniga lärares medverkan är central  för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför  lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en  workshop  för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Denna gång är fokus på tillgodoräknande. Arrangör AKL och Studentcentrum. Datum är den 23 augusti med möjlighet för att välja antingen 9-12 eller 12-16. Vänligen anmäl dig i anmälningsformuläret här senast den 24 maj 

AKL har startat en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University. Läs mer om JoTL och om olika former för bidrag.

Utbildning i samverkan, nyttiggörande och innovation

Puffbild med datorer - till Akademiskt lärarskap

Under hösten 2018 startade AKL en seminarieserie tillsammans med universitetskansliet som ger alla intresserade en möjlighet att fördjupa sig i frågor om samverkan, nyttiggörande och innovation.

Seminarieserien pågår under vårterminen 2019 och du är välkommen att delta även om du har missat höstens träffar. 

Läs mer om seminarieserien via denna länk och anmäl dig via denna länk här (obs du behöver logga in för att anmäla dig, använd din @mau.se adress, eventuellt fungerar din @mah.se adress fortfarande)

Ny kurs utbildar för globalt engagemang

Hands holding earth

AKL erbjuder en intern och icke-poänggivande kurs i internationalisering. Kursen, som är tillgänglig för all undervisande personal vid Malmö universitet, ger en introduktion i internationalisering och globalt engagemang och utgår från att internationaliseringsuppdraget är en viktig kvalitetsaspekt av högre utbildning. Kursen kommer att täcka olika aspekter kring internationalisering av utbildning och erbjuda en diskussion kring hur dessa kan förverkligas i praktiken. Under kursen kommer deltagarna att få stöd i att utveckla egna planer för att implementera internationalisering i en befintlig kurs eller program. Kursstarten är uppskjuten, mer information kommer.

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. Läs mer om Teaching Lab här. 

 

Medieverkstad

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mah.se eller på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer, har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektledde AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas. Läs mer på Canvas-projektets informationssida.