Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

Training Camp

Ni som vill lära er mer om den nya utbildningsplattformen Canvas är välkomna att börja terminen med Training Camp, 30 augusti. I år är fokus på Canvas, Zoom och studenternas tankar om virtuellt lärande. Läs mer om Training Camp och anmäl dig här

AKL startar en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University. Läs mer om JoTL och om olika former för bidrag.

Utbildning i samverkan, nyttiggörande och innovation

Puffbild med datorer - till Akademiskt lärarskap

Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder AKL tillsammans med universitetskansliet en seminarieserie som ger alla intresserade en möjlighet att fördjupa sig i frågor om samverkan, nyttiggörande och innovation. Läs mer om seminarieserien.

Ny kurs utbildar för globalt engagemang

Hands holding earthUnder höstterminen 2018 erbjuder AKL en intern och icke-poänggivande kurs i internationalisering. Kursen, som är tillgänglig för all undervisande personal vid Malmö universitet, ger en introduktion i internationalisering och globalt engagemang och utgår från att internationaliseringsuppdraget är en viktig kvalitetsaspekt av högre utbildning. Kursen kommer att täcka olika aspekter kring internationalisering av utbildning och erbjuda en diskussion kring hur dessa kan förverkligas i praktiken. Under kursen kommer deltagarna att få stöd i att utveckla egna planer för att implementera internationalisering i en befintlig kurs eller program. Läs mer och anmäl dig till kursen i internationalisering. 

Bedömning för validering – workshop

Hur görs bedömningar av studenters reella kunskaper och färdigheter utanför examinationstillfällena, tex då studenter vill tillgodoräkna sig del av utbildning, söker senare del av program eller saknar formella meriter för behörighet? Läs mer och anmäl dig via denna länk

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. Läs mer om Teaching Lab här. 

 

Medieverkstad

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mah.se eller på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer, har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektleder AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas. Läs mer på Canvas-projektets informationssida.