Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

AKL startar en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University. Läs mer om JoTL och om olika former för bidrag.

Utbildning i samverkan, nyttiggörande och innovation

Puffbild med datorer - till Akademiskt lärarskap

Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder AKL tillsammans med universitetskansliet en seminarieserie som ger alla intresserade en möjlighet att fördjupa sig i frågor om samverkan, nyttiggörande och innovation. Läs mer om seminarieserien via denna länk och anmäl dig via denna länk här (obs du behöver logga in för att anmäla dig, använd din @mau.se adress, eventuellt fungerar din @mah.se adress fortfarande)

Bedömning i valideringsprocessen – workshop

Ämneskunniga lärares medverkan är central  för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför  lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en  workshop  för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Denna gång är fokus på hur bedömningar görs av studenters reella kunskaper och färdigheter då de saknar formella meriter för behörighet. Hur bedömer vi studenters förmåga att tillgodogöra sig utbildning på ett rättssäkert sätt? Vilken är lärarens roll i valideringsprocessen?
Workhopen är ett samarbete mellan AKL och Studentcentrum som en del i den extra satsning på bedömning av reell kompetens och validering som just nu görs både vid Malmö univrisitet och nationellt i syfte att öka tillgängligheten till validering av tidigare lärandet och för att öka kvaliteten i valideringsprocessen. För mer information kontakta Mia.Andersson@mau.se
Workshopen är den 19/10 Kl: 9:00 - 15:00. Lokal: Nereus byggnad ll, grannhuset till Studentcentrum, 7:e våningen.
Läs mer och anmäl dig via denna länk senast den 12/10

Ny kurs utbildar för globalt engagemang

Hands holding earthUnder vårterminen 2019 erbjuder AKL en intern och icke-poänggivande kurs i internationalisering. Kursen, som är tillgänglig för all undervisande personal vid Malmö universitet, ger en introduktion i internationalisering och globalt engagemang och utgår från att internationaliseringsuppdraget är en viktig kvalitetsaspekt av högre utbildning. Kursen kommer att täcka olika aspekter kring internationalisering av utbildning och erbjuda en diskussion kring hur dessa kan förverkligas i praktiken. Under kursen kommer deltagarna att få stöd i att utveckla egna planer för att implementera internationalisering i en befintlig kurs eller program. Kursstarten är uppskjuten till vårterminen, mer information kommer.

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. Läs mer om Teaching Lab här. 

 

Medieverkstad

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mah.se eller på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer, har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektleder AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas. Läs mer på Canvas-projektets informationssida.