Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

En unik lunchföreläsning om transformative learning / utmaningsbaserat lärande


Föreläsningen "Transformative Learning: A Guiding Framework for Higher Education in the 21st Century" kommer att hållas av professor John Dirkx från Michigan Stade University den 27 september kl 12:15 - 14:00 på Niagara, Bassänggatan 2 i sal NI:A0407. Vi kommer att få en berättelse om hur transformativt lärande har vuxit fram och vilka olika perspektiv som kopplas till begreppet. Vilken roll spelar känslor och kreativ föreställning för lärande? Vilka konsekvenser har transformativt lärande i förändringen av lärande i skola, organisationer och samhället i stort?  

Vi bjuder på lunchmacka så glöm inte att ange matallergi när du anmäler dig. Man kan även anmäla dig till ett efterföljande seminarium om utmaningsbaserat lärande kl 15:15 - 17:00. Det riktar sig till de som mer konkret vill utveckla vuxnas lärande i högre utbildning mot transformative learning/utmaningsbaserat lärande och bidra till förändrad praxis.

Arrangörer: AKL och Cecilia Christersson, vicerektor för Globalt engagemang och Utmaningsbaserat Lärande

Anmäl dig här!

Låt dig inspireras av MaU:s pedagogiska utvecklingsprojekt


Vid två tillfällen presenteras och diskuteras de pedagogiska utvecklingsprojekt som genomförts med stöd från Utbildningsberedningen 2017. Första timmen är öppen för alla intresserade och omfattar korta presentationer av projekten och därefter ges tid för frågor. Presentationerna filmas (förutsatt att samtycke ges) och kommer at publiceras på Maus hemsida. En gemensam fika avslutar den öppna delen av halvdagen. 

Arrangörer: AKL och Beredningen för utbildning

23 september kl. 13.15 – 14:30 på STORM

  • Utveckling av virtuellt laboratorium för att förebygga gapet mellan teori och praktik vid inlärning av ekokardiografi, Anna Dieden och Petri Gudmundsson, HS
  • Nätverksbaserad kunskapsutveckling med tyngdpunkt på bemötande och narrativ tillämpad yrkesetik, Irena Dychawy Rosner och Mats Högström, HS
  • Flipped Classroom inom färdighetsträning, Jamie Punja och Annika Kozarovska, OD 

9 oktober kl. 9.15 – 10:30 på STORM

  • Forskningsintegrerad utbildning och studentmentorskap och utveckling. Etablerande av VIP projektet vid Malmö universitet, Maria Engberg och Per Linde, TS
  • Utveckling av MCQ examen som ett pedagogiskt verktyg, Pia Lindberg, OD och Klas Sjöberg, LU
  • Tidsgeografisk anamnes i psykiatriskt vård, Karin Örmon och Charlotta Sunnqvist, HS

Anmäl dig här!

 

Välkommen till höstens workshopserie "Genusmedveten utbildning"


Under höstterminen 2019 ger AKL två workshopserier på temat Genusmedveten utbildning för medarbetare som genomgått webbutbildningen.

Här kan du läsa mer om workshopserien Genusmedveten utbildning och webbutbildningen samt komma till anmälan

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. 

Läs mer om Teaching Lab och anmäl dig till höstens workshops här

Medieverkstaden

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mau.se eller på Medieverkstaden på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer. Har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektledde AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas.

Läs mer om Canvas-projektet på vår informationssida

Workshop - Bedömning i valideringsprocessen – med fokus på tillgodoräknande

Ämneskunniga lärares medverkan är central för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en workshop för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Denna gång är fokus på tillgodoräknande. Arrangör AKL och Studentcentrum.

- Workshopen den 23 augusti är inställd men ett nytt datum kommer att läggas ut snart.

AKL har startat en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University.

Läs mer om tidskriften JoTL och om olika former för bidrag

Ny kurs utbildar för globalt engagemang

Hands holding earth

AKL erbjuder en intern och icke-poänggivande kurs i internationalisering. Kursen, som är tillgänglig för all undervisande personal vid Malmö universitet, ger en introduktion i internationalisering och globalt engagemang och utgår från att internationaliseringsuppdraget är en viktig kvalitetsaspekt av högre utbildning. Kursen kommer att täcka olika aspekter kring internationalisering av utbildning och erbjuda en diskussion kring hur dessa kan förverkligas i praktiken. Under kursen kommer deltagarna att få stöd i att utveckla egna planer för att implementera internationalisering i en befintlig kurs eller program. Kursstarten är uppskjuten, mer information kommer.