Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuellt på Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

Välkommen till ett seminarium om VIP (Vertically Integrated Projects) 

Titel: Vertically Integrated Projects: hur kan man arbeta med studenter i forsknings- och utvecklingsprojekt? - seminariet är på engelska

 VIP (Vertically Integrated Projects) är ett transformativt tillvägagångssätt för att förbättra högre utbildning genom att engagera studenter och doktorander i långsiktiga, ofta, tvärvetenskapliga projekt som leds av en forskare/lärare. VIP bygger på att forskare skapar VIP-team kring ett långsiktigt team inom forskning eller utveckling. VIP teamet/forskaren står för forskningsinnehållet och de är kopplade till VIP-kurser för studenterna som fokuserar på mentorskap, team- och projektarbete. Studenterna som medverkar får chansen att få insikt i forsknings- och utvecklingsprojekt med praktiska moment, design, testning, datainsamling & behandling och eftersom teamen varar över flera terminer, kan studenterna arbeta långsiktigt med andra studenter, forskare och kollegor i teamet. För forskaren skapar studentteamen möjligheter att få hjälp i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ed Coyle från Georgia Institute of Technology, US är VIP-programmets grundare och Stephen Marshall från University of Strathclyde, UK är ledaren för det första europeiska VIP-programmet.

Modellen skapades i USA och finns idag på över 30 lärosäten runt om i världen. Vi startade våra första VIP team vid Malmö universitet i höst.

Läs gärna mer här:

http://vip-consortium.org/

https://edu.mah.se/me186a

Vi bjuder på kaffe och frukostfralla!

Anmäl er genom att maila embla.ardal@mau.se senast den 1 oktober.

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. 

Läs mer om Teaching Lab här

Medieverkstaden

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mau.se eller på Medieverkstaden på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer. Har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektledde AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas.

Läs mer om Canvas-projektet på vår informationssida

Workshop - Bedömning i valideringsprocessen – med fokus på tillgodoräknande

Ämneskunniga lärares medverkan är central för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en workshop för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Denna gång är fokus på tillgodoräknande. Arrangör AKL och Studentcentrum.

- Workshopen den 23 augusti är inställd men ett nytt datum kommer att läggas ut snart.

AKL har startat en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University.

Läs mer om tidskriften JoTL och om olika former för bidrag