Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

Nu är det åter dags att söka till AKL:s vårkurser och handledarutbildning.

Centrum för akademiskt lärarskap erbjuder löpande vidareutbildningar, workshops och kurser. Några av kurserna ger högskolepoäng och behöver sökas via antagning.se

Två halvdagskonferenser om pedagogiska utvecklingsprojekt: den 6/11 och den 7/12

Välkommen att ta del av nya idéer och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som fick stöd från Utbildningsberedningen 2017. Projekten och annat nytt inom högskolepedagogik presenteras och diskuteras under två halvdagar. Nästa tillfälle är den 7 december i Storm, Gäddan 08:30-12:00.Program och anmälan här

Att utbilda framtidens forskare - heldag om doktorandhandledning

Dagen anordnas av Forskarutbildningsutskottet tillsammans med Centrum för akademiskt lärarskap i syfte att hålla en levande diskussion om vad som är forskarutbildningens och därmed handledarens uppdrag. Höstens tema behandlar vad det innebär att utbilda framtidens forskare i förhållande till forskningens och kunskaps­bildningens villkor och utmaningar. En särskild vinkling av dagens diskussioner är möjligheten och ansvaret vi har som alldeles nybildat universitet. Detta diskuterar vi med vår inbjudna gäst:

Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm samt medlem av Kungliga vetenskapsakademien.  Stefan Svallfors har bland annat utforskat forskningens villkor och organisering men också emotioners och relationers betydelse för kunskaps­produktionen.

 Plats: St Gertrud, Östergatan B, Malmö Tid: Fredagen 23 november 2018 kl  9.30 – 15.30

 

Flexsalen på HS

Välkommen till en workshop i AKL:s regi, den 16/11 och 6/12 2018, där vi gemensamt testar den flexibla salen U106 på HS. Vi diskuterar betydelsen av det fysiska rummets utformning för lärande med särskilt fokus på det här rummets design. Du får även möjlighet att praktiskt använda rummet, både i rollen som deltagare och som lärare. Anmäl dig här

 AKL startar en ny tidskrift för anställda på Malmö universitet

Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University. Läs mer om JoTL och om olika former för bidrag.

Utbildning i samverkan, nyttiggörande och innovation

Puffbild med datorer - till Akademiskt lärarskap

Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder AKL tillsammans med universitetskansliet en seminarieserie som ger alla intresserade en möjlighet att fördjupa sig i frågor om samverkan, nyttiggörande och innovation. Läs mer om seminarieserien via denna länk och anmäl dig via denna länk här (obs du behöver logga in för att anmäla dig, använd din @mau.se adress, eventuellt fungerar din @mah.se adress fortfarande)

Bedömning i valideringsprocessen – workshop

Ämneskunniga lärares medverkan är central  för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför  lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en  workshop  för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Denna gång, den 1 februari 2019, är fokus på tillgodoräknande. Arrangör AKL och Studentcentrum. Mer information kommer.

Ny kurs utbildar för globalt engagemang

Hands holding earthUnder vårterminen 2019 erbjuder AKL en intern och icke-poänggivande kurs i internationalisering. Kursen, som är tillgänglig för all undervisande personal vid Malmö universitet, ger en introduktion i internationalisering och globalt engagemang och utgår från att internationaliseringsuppdraget är en viktig kvalitetsaspekt av högre utbildning. Kursen kommer att täcka olika aspekter kring internationalisering av utbildning och erbjuda en diskussion kring hur dessa kan förverkligas i praktiken. Under kursen kommer deltagarna att få stöd i att utveckla egna planer för att implementera internationalisering i en befintlig kurs eller program. Kursstarten är uppskjuten till vårterminen, mer information kommer.

Testa ny lärandemiljö  

De nya lärandemiljöerna i Gäddan är nu färdiga. Vill du testa hur det är att vara både lärare och student i rummen, kontakta Marie Leijon. Läs mer om Teaching Lab här. 

 

Medieverkstad

Puffbilder Akademiskt lärarskap (AKL)

Medieverkstaden hittar du i Orkanenbiblioteket, rum C527.
Du når oss via medieverkstaden@mah.se eller på Yammer. Vi håller på att planera höstens Medieverkstäder, mer information kommer, har du särskilda önskemål så e-post gärna på ovanstående adress.

Canvas, universitetets nya lärplattform

Under 2018 projektleder AKL implementeringen av Malmö universitets nya lärplattform Canvas. Läs mer på Canvas-projektets informationssida.