Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kompetensutveckling

Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för om Malmö universitet ska lyckas att ständigt utvecklas. Att alla medarbetare ges möjlighet till kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att nå fram. Varje medarbetare förväntas ta ett eget ansvar för sin utveckling.

I personalpolicyn kan du läsa mer om universitetets mål för kompetensutveckling.

Kompetensutveckling för alla medarbetare

Vissa kurser vänder sig till alla som arbetar på universitetet, som du kan ha nytta av oavsett profession. Detta är till exempel utbildningar om vad det innebär att vara statsanställd, eller om diskrimineringslagstiftningen. Här hittar du utbildningar som vänder sig till alla medarbetare.

IT-avdelningen erbjuder kurser och workshoppar för universitetets personal i de program som används på universitetet. Vissa kurser ges på fasta tider och andra på förfrågan. Här hittar du alla IT-kurser som erbjuds

Kompetensutveckling för chefer

För chefer och ledare erbjuds särskild kompetensutveckling för att utveckla ledarskapet. Till exempel kan det vara kurser i ekonomi, arbetsrätt eller svåra samtal. Vissa utbildningar erbjuds regelbundet och andra på förfrågan. Här hittar du alla aktuella utbildningar för chefer och ledare.

Kompetensutveckling för undervisande personal

Akademiskt lärarskap (AKL) erbjuder högskolepedagogiska kurser som motsvarar Malmö universitetets meritkrav samt uppfyller de nationella målen för den högskolepedagogiska utbildningen. Här ingår forskarutbildningskurser inom området samt utbildning för handledare på forskarnivå. Här hittar du alla utbildningar som erbjuds för undervisande personal

Internationellt utbyte

Personalutbyte eller studiebesök vid ett annat lärosäte kan vara ett annat sätt att utveckla sin kompetens. För medarbetare på Malmö universitet erbjuds flera olika möjligheter till kompetensutveckling utomlands. Här kan du läsa mer om det.