Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Intresseanmälan: Studierektor vid polisutbildningen

Polisutbildningen söker studierektor för grundutbildningen. I januari 2019 startar polisutbildningen vid Malmö universitet. Vi välkomnar då 96 studenter. Polisutbildningen har antagning varje termin.

Om uppdraget

Att vara studierektor vid polisutbildningen när utbildningen startar för första gången innebär många utmaningar inom områden som pedagogisk ledning, planering och bemanning samt administration. Tillsammans med föreståndaren och övrig kanslipersonal och de fakulteter som tillhandahåller lärarresurser, både vid Malmö universitet men även andra lärosäten samt Polismyndigheten, leder grundutbildningens studierektor planering inklusive bemanning, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildningsuppdrag. Ansvaret inkluderar såväl kursplanearbete som mer strategiskt utvecklingsarbete.

Vi söker en studierektor som har god pedagogisk erfarenhet. Erfarenhet från liknande uppdrag eller annat akademiskt ledarskap/administration är meriterande, liksom erfarenhet från polisutbildning. Uppdraget ställer höga krav på flexibilitet och kommunikativ förmåga och lyhördhet gentemot medarbetare och andra intressenter. Meriterande är även ämneskunskap inom något ämne av särskild relevans för polisutbildningen samt erfarenhet av forskning inom frågor med relevans för polisverksamhet.

Uppdraget gäller fr.o.m. maj 2018 och 3 år framåt, med möjlighet till förlängning. Du som anställs kommer att vara placerad vid enheten för polisutbildning. Omfattning minst 50 %. Vi kan se olika möjligheter vad gäller form och villkor samt startdatum för uppdraget. Därför kommer det att diskuteras, individuellt med den som erbjuds det.

Övrigt

Behörig att söka uppdraget är den som är tillsvidareanställd vid Malmö universitet.

Intresseanmälan om uppdraget som studierektor bereds av en grupp bestående av föreståndaren för polisutbildning, dekanen för HS samt prorektor, och beslut kommer att ske i samråd med berörd institution/prefekt. Intresseanmälan ska vara förankrad hos berörd prefekt/motsvarande.

För mer information, kontakta föreståndare Caroline Mellgren.

Intresseanmälan skickas till HR-administratör Peter Supstiks senast 20 april 2018. I intresseanmälan bör anledningen till att du söker uppdraget framgå, samt argument varför Du är särskilt lämplig för uppdraget genom ett kortare personligt brev samt CV.