Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner i HR-frågor

Frågor om egenrapportering i Primula och din löneutbetalning

Statens servicecenter, skicka ett ärende i SSC:s portal eller ring på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Kontakta HR-avdelningen

hrsupport@mau.se
Internpost: HR-avdelningen, hämtställe 70
Post: Malmö universitet, HR-avdelningen, 205 06 Malmö

HR-chef

Johanna Bengtsson (tillförordnad under Charlotta Ankarliljas frånvaro)

HR-specialister

Ger konsultativt och operativt stöd till chefer i verksamheten i frågor gällande kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabärenden, jämställdhets- och lika villkorsfrågor, förhandling/samverkan och lönebildning.

Anna Tenggren – GV
Christina Magnusson - LS
Gertrud Svensson
 – OD
Hasina Haya - HS
Jan Lind – LS
Lili Söderlund – GV
Niklas Tholin – OD
Sara Eriksson - TS
Sara Säthersten
 – KS
Rebecka Forslund – KS
Rebecca Nordh

HR-administratörer

Ger administrativt stöd till chefer och medarbetare vid rekrytering, nyanställning och förlängning av anställning.

Charlotta Holmgren – LS, GV (studentcentrum) samt fakultetskanslierna
Christina Ellerström - TS, Biblioteket, GV (IT, HR, Facility service) pensionsfrågor och NOR
Jenny Nilebacke - LS, GV (studentcentrum) samt fakultetskanslierna
Peter Supstiks – OD, GV (Universitetskansliet), Polisutbildningen samt utb.adm.
Pia Cederlund – HS, GV (Ekonomi, kommunikation, ledningsstab)
Therese Stridh - KS samt utb.adm

Löneadministratörer

Ger administrativt stöd i lönefrågor till chefer och medarbetare samt kvalitetssäkrar löneprocessen. Bemannar även hrsupport@mau.se.

Elisabet Kulle (tjänstledig)
Maria Rosén

Systemstöd

Ger stöd till och förvaltar de system som HR-avdelningen är systemägare till, Primula, Retendo, Reach-Mee och Adato.

Jeanette Wahlberg

Chef- och ledarutvecklare

Ger konsultativt och operativt stöd till chefer i verksamheten i frågor gällande ledarskap och organisation. Arbetar med ledningsgrupper och fortbildning inom chef och ledarskap.

Josefine Uppgården

Administrativ assistent

Ger administrativt stöd inom HR-avdelningen.

Vivi Budtz