Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

HR-avdelningen

HR-chef

Charlotta Ankarlilja

HR-specialister

Ger konsultativt och operativt stöd till chefer i verksamheten i frågor gällande kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabärenden, jämställdhets- och lika villkorsfrågor, förhandling/samverkan och lönebildning.

Anna Lindberg – LS
Anna Tenggren – LS
Anne Olsson – KS (utom GPS), Universitetskansliet
Gertrud Svensson – OD
Jan Lind – GV (Ekonomi, kommunikation, Facility service, Byggnadsavdelningen, IT, MSI, Rektorsstab)
Johanna Bengtsson – HS
Lili Söderlund – GV (Studentcentrum, fakultetskanslier, universitetsdirektören, GV samverkan)
Niklas Tholin – OD
Sara Säthersten – TS
Rebecka Forslund – GPS (KS), Biblioteket

HR-administratörer

Ger administrativt stöd till chefer och medarbetare vid rekrytering, nyanställning och förlängning av anställning.

Charlotta Holmgren – LS
Christina Ellerström - TS, Biblioteket och IT, samt frågor om pensioner för alla medarbetare
Karin Blyrup
 – KS, GV (Studentcentrum, fakultetskanslier)
Peter Supstiks – OD, GV (HR-avdelningen, Universitetskansliet), utbildningsadministration
Pia Cederlund – HS, GV (Ekonomi, kommunikation, Facility service, Byggnadsavdelningen)

Löneadministratörer

Ger administrativt stöd i lönefrågor till chefer och medarbetare samt kvalitetssäkrar löneprocessen.

Lilly Kjellander – KS samt kansli, GV (exkl IT, Ekonomi och HR)
Elisabet Kulle – K3 och samverkan USG
Lena Mårtensson – OD, Biblioteket och IT
Lena Leopold – TS och HS samt kansli
Maria Rosén – LS samt kansli, Ekonomi och HR

Systemstöd

Ger stöd till och förvaltar de system som HR-avdelningen är systemägare till, Primula, Retendo och Reach-Mee.

Elisabet Kulle
Jeanette Wahlberg
Maria Rosén 

Administrativ assistent

Ger administrativt stöd inom HR-avdelningen.

Vivi Budtz