Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner i HR-frågor

Frågor om egenrapportering i Primula och din löneutbetalning

Statens servicecenter, skicka ett ärende i SSC:s portal eller ring på 0771-456 000 på vardagar klockan 9.00–16.00.

Kontakta HR-avdelningen

hrsupport@mau.se
Internpost: HR-avdelningen, hämtställe 70
Post: Malmö universitet, HR-avdelningen, 205 06 Malmö

HR-chef

Charlotta Ankarlilja

HR-specialister

Ger konsultativt och operativt stöd till chefer i verksamheten i frågor gällande kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabärenden, jämställdhets- och lika villkorsfrågor, förhandling/samverkan och lönebildning.

Anna Lindberg – LS
Anna Tenggren – LS
Gertrud Svensson – OD
Jan Lind – GV (Ekonomi, kommunikation, Facility service, Byggnadsavdelningen, IT, MSI, Rektorsstab)
Johanna Bengtsson – HS
Lili Söderlund – GV (Studentcentrum, fakultetskanslier, universitetsdirektören, GV samverkan)
Niklas Tholin – OD
Sara Säthersten – TS
Rebecka Forslund – GPS (KS), Biblioteket

HR-administratörer

Ger administrativt stöd till chefer och medarbetare vid rekrytering, nyanställning och förlängning av anställning.

Charlotta Holmgren – LS
Christina Ellerström - TS, Biblioteket och IT, samt frågor om pensioner för alla medarbetare
Jenny Nilebacke
Peter Supstiks – OD, GV (HR-avdelningen, Universitetskansliet), utbildningsadministration
Pia Cederlund – HS, GV (Ekonomi, kommunikation, Facility service, Byggnadsavdelningen)

Löneadministratörer

Ger administrativt stöd i lönefrågor till chefer och medarbetare samt kvalitetssäkrar löneprocessen.

Lilly Kjellander (tjänstledig)
Elisabet Kulle
Lena Mårtensson
Maria Rosén

Systemstöd

Ger stöd till och förvaltar de system som HR-avdelningen är systemägare till, Primula, Retendo och Reach-Mee.

Elisabet Kulle
Jeanette Wahlberg
Maria Rosén 

Administrativ assistent

Ger administrativt stöd inom HR-avdelningen.

Vivi Budtz