Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fackligt arbete

De fackliga organisationerna verkar för att ge sina medlemmar bästa möjliga lön och arbetsvillkor.

I medlemskapet ingår många gånger även försäkringar och andra förmåner.

Vid Malmö universitet finns tre stora fackliga organisationer som Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal med, Saco-S, OFR/S och Seko.

Här kan du läsa mer om facklig samverkan vid Malmö universitet