Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anpassnings- och rehabiliteringsarbete

Malmö universitet har som arbetsgivare ansvar för anpassning vid arbetsplatsen och arbetsinriktad rehabilitering samt att klarlägga vilka behov som föreligger och åtgärda när det behövs.   

Anpassnings- och rehabiliteringsarbete ska ses som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och kännetecknas av tidiga insatser och ett aktivt arbete i hela processen.  
Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsmiljö där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra. 

Malmö universitets riktlinje för anpassning- och rehabiliteringsarbete riktar sig både till chefer och medarbetare. Syftet är att beskriva hur Malmö universitet arbetar med anpassning och rehabilitering. Riktlinjen ska bidra till att roller och ansvar tydliggörs samt till ett enhetligt arbetssätt.  
Arbetsgivaren ska tillsammans med medarbetaren upprätta en plan för återgång i arbete.