För medarbetare

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Niagara

Tid för val till fakultetsstyrelser

Nu är det dags för val till fakultetsstyrelserna. Under två veckor har du som arbetar vid fakulteterna möjlighet att rösta fram representanter till dessa kollegiala organ. 

Nya kontakter i lönefrågor

Nu ansvarar Statens servicecenter för löneadministrationen. Här hittar du information om de förändringar detta kommer att innebära för egenrapporteringen.

Malmö universitet – allmän bild

Öppen dörr

Ett nytt forum för dig som är eller har varit utsatt för sexuella trakasserier på Malmö universitet – eller om du har upplevt att andra har utsatts.

Bild på samling av papper

Dags för ERA19

External Research Assessment är en kvalitetsutvärdering av universitetets forskning som pågår hela året och fokuserar på kvalitetsdrivande processer.