För medarbetare

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hitta direkt

Felanmälan, beställningar och support
Ladok
Egenrapportering (Primula)
Proceedo
Webbmail
Yammer

Universitet 2018
globalisering

Ansök om internationella stimulansmedel

Som ett led att stärka internationalisering och globalt engagemang vid universitetet avsätter rektor 800 000 SEK i internationella stimulansmedel till aktiviteter och särskilda satsningar. 
Deadline: 15 februari 2018.

Mer om internationella stimulansmedel

E-postadresser ändrades den 12 februari

Den 12 februari ändrades avsändaradressen alla e-postkonton från @mah.se till @mau.se. E-post till de gamla adresserna kommer fortfarande att komma fram.

Läs mer och ställ dina frågor på Yammer

Tjuvkika: nya mau.se

Under våren växer universitetets nya webbplats gradvis fram i samarbete med berörda verksamheter. Nu kan du titta in och se hur den ska se ut: pilot.mau.se
Här kan du läsa mer om det pågående arbetet
Möjlighet att kommentera finns i Yammergruppen "Webbplatsen mau.se"

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö universitet ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander