För medarbetare

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

E-postadresser ändrades den 12 februari

Den 12 februari ändrades avsändaradressen alla e-postkonton från @mah.se till @mau.se. E-post till de gamla adresserna kommer fortfarande att komma fram.

Läs mer och ställ dina frågor på Yammer

Tjuvkika: nya mau.se

Under våren växer universitetets nya webbplats gradvis fram i samarbete med berörda verksamheter. Nu kan du titta in och se hur den ska se ut: pilot.mau.se
Här kan du läsa mer om det pågående arbetet
Möjlighet att kommentera finns i Yammergruppen "Webbplatsen mau.se"

Utveckla din kompetens

Varje termin anordnar Malmö universitet ett flertal olika utbildningar och aktiviteter för dig som är anställd vid lärosätet. 

Medarbetarutbildningar        IT-kurser för personal

Chefs- och ledarskapsutbildningar    Åk på personalutbyte

Högskolepedagogisk utbildning (AKL)        Medieverkstaden

Bibliotekets utbud för doktorander