MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hyresrätter

malmö
Det finns idag ca 67.000 hyresrätter i Malmö. MKB, det kommunala bostadsbolaget, äger ca 30 % men majoriteten förvaltas av privata aktörer.

De privata hyresvärdarna i Malmö är av varierande storlek, vissa äger många hus andra bara ett eller två. Ett antal av aktörerna finns listade nedan. Tänk på att fastighetsägarna har olika system för att ansöka om lägenhet, hos vissa söker du via nätet och hos andra får ringa med jämna mellanrum i hopp om en ledig bostad.

Idag är ett antal av de större fastighetsägarna anslutna till den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd. Det kostar 300 kr/år att vara medlem och det tar mellan 2-5 år att bli erbjuden en lägenhet. De olika fastighetsägarna väljer själva vilka krav hyresgästen måste uppfylla för att få ansöka om en av deras lägenheter – se därför till att alltid ha en uppdaterad profil.

TIPS FÖR ATT FIXA EN HYRESRÄTT I MALMÖ

1. Registrera dig hos så många fastighetsägare som möjligt
2. Var aktiv i ditt bostadssökande – lediga lägenheter går fort åt
3. Var inte kräsen – när du väl har ett kontrakt kan du tänka på en bostadskarriär
4. Sök boende tillsammans (är ni två eller tre är det lättare att uppnå inkomstkrav)
5. Följ upp dina ansökningar med personliga brev eller telefonsamtal. Det lönar sig!
6. Ge inte upp trots att det verkar svårt - Det går att få tag på en hyresrätt i Malmö 

TIPS PÅ PRIVATA FASTIGHETSÄGARE I MALMÖ

Akelius Karyd Fastigheter
Bertland Fastigheter Lasse Lastare entreprenad
Brorman Fastigheter Lifra
Contentus Lomma Tegelfabrik
Fastighetsförvaltarna AB Malmberg fastigheter
Folksam Fastigheter Stadsbostäder
Malmöborg Vasakronan
Göran Falk fastigheter Viktoria Park
Hagagruppen Willhem AB
Heimstaden Örehus Förvaltning
Hugo Åberg Fastigheter                        Kanslihuset


Obs! Detta är bara en liten del av fastighetsägarna i Malmö.

VARFÖR HÖJS HYRAN?

Det är hyresvärden tillsammans med Hyresgästföreningen som förhandlar om hyran. Då detta sker varje år, innebär det att hyran för en lägenhet troligtvis höjs med ett par procent varje år. Som exempel så höjde MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, sina hyror med 1,4 procent i april 2014, efter avslutade förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Hyran bestäms utifrån lägenhetens bruksvärde. Om värden höjer standarden i lägenheten kan hyran höjas mer än den vanliga årliga höjningen. Om lägenhetens hyra har varit låg jämfört med bruksvärdet kan det också göra att höjningen blir större.

Hyreshöjningar är inte direkt kopplade till vilket underhåll som faktiskt gjorts under året utan till hur det skötts över tid. Dåligt underhåll kanske inte stoppar hyreshöjningar men håller nere hyresnivån. Det kan också vara så att underhållet är eftersatt men hyran höjs ändå därför att det avtalats att reparationen ska utföras.

Det finns undantagsregler vid nyproduktion. Enligt lag så är det möjligt att avtala om högre hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter. Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått mer än tio år sedan den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om. Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

Tycker man som privatperson att hyran är för hög kan man ansöka om prövning av hyran hos Hyresnämnden. Tänk på att det kan finnas tillägg på hyran som inte kan påverkas, exempelvis kostnaden för bredband, hushållsel och dylikt.

 

 

 

Senast uppdaterad av Therese Löfgren