Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på Malmö universitet

Forskning på Malmö universitet

Det är på namnfältet du ändrar vilken text som syns som rubrik i presentationsbilden

Forskning vid Malmö universitet

Vid Malmö universitet bedrivs flervetenskaplig forskning för att möta framtidens utmaningar. Vår ambition är att universitetets forskning ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är en viktig anledning till att forskningen är väl förankrad i det omgivande samhället.

Våra forskare samarbetar med såväl näringslivet som offentlig sektor och frivilligorganisationer inom många olika områden, till exempel social innovation, hållbar stadsutveckling, biofilmer och biologiska gränsytor, migration och integration, nya medier och sakernas internet.