Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under den verksamhetsförlagda utbildningen ingår du i ett arbetslag och deltar aktivt i arbetet på en förskola eller skola. Du placeras på en förskola eller skola och du får en VFU-lärare från utbildningen som följer din VFU och examinerar dina prestationer. All verksamhetsförlagd utbildning sker på heltid, hela dagar, hela veckor (mån-fre).

Du som studerar på halvfart och har en relevant lärartjänst kan ansöka om att få göra VFU inom lärartjänsten.

Skolledares och studenters syn på ULV-projektet- rapport

I denna rapport beskrivs en studie genomförd bland kursdeltagare inom Utländska Lärares vidareutbildning, ULV-utbildningen vid Malmö högskola vårterminen 2013. Studien innefattar förutom studenters uppfattningar även skolledaruppfattningar. De sistnämnda är från skolledare som finns på en av Malmö högskolas särskilt utsedda partnerskolor avseende en grupp ULV-studenter. Studien innefattar även en uppföljande delstudie vårterminen 2014. I uppföljningen framförs läraruppfattningar från den utsedda partnerskolan.

Öppna rapporten som PDF-fil här.

Senast uppdaterad av Christina Persson