Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng. Inför utbildningen görs en individuell studiegång. Om du kan studera på hel- eller halvtid beror på vilka kurser du behöver läsa, det kan komma att skifta från termin till termin. Ändringar i din studiegång kan komma att göras på grund av ändrat kursutbud.

När verksamhetsförlagd utbildning/VFU (praktik) ingår i din studiegång görs denna alltid på heltid, hela dagar och hela veckor (mån-fre) oavsett om du studerar på hel- eller halvtid.