Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Valde doktorera efter masterexamen

Ulrika Ryan gick, efter 20 år som matte och NO-lärare i skolan, vidare till en masterutbildning på Malmö högskola.  Därefter sökte hon och kom in på en doktorandutbildning i pedagogik. 
- Jag har alltid velat fördjupa mig och forska, säger Ulrika Ryan. Masterexamen gav mig biljetten att fortsätta.

Ulrika Ryan är utbildad matte och NO-lärare för åk 1-7. Hon kom i kontakt med forskningen via ett projekt kring digitala generationer. Då insåg hon att hon saknade formell behörighet att gå till doktorandstudier. Alltså bestämde hon sig för att gå en masterutbildning i pedagogik.

ulrika-ryan-liten-Masterutbildningen gav mig en god grund till att få ett vetenskapligt förhållningssätt till praktiken, säger Ulrika Ryan.

Masterutbildning gav mycket
Masterutbildningen var ett bra sätt att orientera sig teoretiskt i det utbildningsvetenskapliga fältet, enligt Ryan. Hon menar också att masterutbildningen gav henne metodologiska redskap för att praktiskt genomföra olika typer av studier. Dessutom fick hon djupare kunskaper om sina egna intresseområden, menar Ryan.

Masteruppsatsen handlade om den viktiga relationen mellan mellanstadieelevers matematiktänkande och funktionella aspekter av digitala verktyg. Ryan menade i masteruppsatsen att läraren ställs inför dilemman. I stället för att känna sig undanträngd av de digitala verktygen gäller det för läraren att ta kommandot och orkestrera undervisningen.

Idag är hon inne på andra året av sin doktorandutbildning, som handlar om resonemang i flerspråkiga matematikklassrum och olika aspekter av det.

Så vilka råd skulle du vilja ge till magister- och masterstudenter som vill fortsätta att forska?

-Planera redan under magister/masterstudierna vad du vill ägna doktorandstudierna åt. Det måste vara något som du verkligen brinner för och skriv en projektplan redan under magister- masterstudierna.

- Våga gå utanför det egna lärosätet när du läser valbara kurser under magister-master. Då har du möjlighet att både fördjupa dig inom ditt specifika intresse/kunskapsområde men också att skaffa dig användbara nätverk.  

Senast uppdaterad av Helena Smitt