Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Magister- och masterutbildning: pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Du som redan har en yrkesexamen för arbete som förskollärare, fritidspedagog, lärare eller studie- och yrkesvägledare kan läsa vidareutbildning på avancerad nivå för att få en magister- eller masterexamen inom något av huvudområdena pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik. Val av huvudområde beror på vilken inriktning du har i din yrkesexamen och i vilket sammanhang du vill använda din examen.

Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags-/kvällstid så att du som är yrkesverksam kan studera. Utbildningarna består av fristående kurser som du behöver söka termin för termin. Det är viktigt att du söker kurser inom det huvudområde du vill studera.

  • I huvudområdet pedagogik  är lärarprofessionen och pedagogisktledarskap centrala liksom undervisningoch lärande, formellt och informellt i olika sammanhang.
  • I huvudområdet ämnesdidaktik är ämnet centralt. Ämnesdidaktiska aspekter undersöks i förhållande till undervisning och lärande iämnet.
  • I huvudområdet specialpedagogik studeras samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav. Detta i situationer och sammanhang där svårigheter kan uppstå med fokus på hur svårigheter kan förebyggas.


Informationsbroschyr om utbildningen

 

Kurser inom huvudområdet pedagogik

Magister

Termin 1 - Hösttermin
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)
Pedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin
Pedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår+hösttermin (ges även höst+vårttermin)
Pedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)
Pedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

 

Kurser inom huvudområdet ämnesdidaktik

Magister

Termin 1 - Hösttermin
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår+hösttermin (ges även höst+vårtermin)
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I+II 30 hp

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II 15 hp

 

Kurser inom huvudområdet specialpedagogik

Magister

Termin 1 - Hösttermin
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)
Specialpedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår+hösttermin (ges även höst+vårtermin)
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp 

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)
Specialpedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

 

Valfria kurser på avancerad nivå

ges på kvartsfart över hela terminen

vt 2020

Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre, 7,5 hp

Lärarrollens komplexitet, 7,5 hp

Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning, 7,5 hp

Karriärlärande i utbildning och arbetsliv, 7,5  hp 

Förändringsledarskap i skolan, 15hp (halvfart)

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning, 15 hp (halvfart)

 

Överbryggande kurs

För dig som har en yrkesexamen i mindre omfattning än 180 hp (vilket krävs för behörighet) erbjuds en överbryggande kurs i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogisktledarskap, 30 hp (halvfart),

 

Examensbeskrivningar för generella examina på avancerad nivå

Här kan du läsa vad som krävs för en generell examen


Lokal examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområde pedagogik

Lokal examensbeskrivning för masterexamen med huvudområde pedagogik

Lokal examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområde ämnesdidaktik

Lokal examensbeskrivning för masterexamen med huvudområde ämnesdidaktik

Lokal examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområde specialpedagogik

Lokal examensbeskrivning för masterexamen med huvudområde specialpedagogik

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt