Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fler vägar in i läraryrket - flexibla utbildningsvägar

Fler vägar in i läraryrket eller Flexibla utbildningsvägar är en speciell satsning från regeringen och Utbildningsdepartementet för att minska bristen på behöriga förskollärare och lärare i landets skolor. Satsningen vänder sig både till personer som redan är verksamma inom förskola/skola som saknar behörighet och personer som är intresserade av att börja arbeta inom förskolan/skolan.

Inom projektet erbjuds fristående kurser som har ett flexibelt upplägg och är helt eller delvis möjliga att tillgodoräkna i en förskollärar- eller lärarexamen. Det finns även möjlighet att få reell kompetens bedömd för tillgodoräknade av kurser.

Målet är att kunna erbjuda fristående ämneskurser, kurser inom förskolepedagogik och fritidshemspedagogiska området samt kurser inom utbildningsvetenskap för arbete som förskollärare, grundlärare (fritidshem/F-3/4-6) ämneslärare och yrkeslärare. De fristående kurserna kan vara ett sätt att få erfarenhet av och trygghet i studier på universitetsnivå eller ett sätt att bygga på redan påbörjade universitetsstudier.

Kontakta projektledare med frågor gällande projektet.

Utbildningsvägar

Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill bli lärare. På Malmö universitet finns utbildningar oavsett studiebakgrund.

  • För dig som inte tidigare studerat på universitetsnivå men skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola
  • För dig som redan har högskolepoäng inom ett eller flera ämnen och skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola
  • För dig som har en oavslutad förskollärar- eller lärarutbildning
  • För dig som arbetar inom förskola, fritidshem eller skola utan behörighet

Kontakta studievägledare för att få råd och stöd gällande dina intressen utifrån din egen studiebakgrund.

 

Fristående kurser lämpade för läraryrket vid Malmö universitet 

Fristående kurser på distans lämpade för läraryrket vid andra lärosäten


För dig som redan arbetar som lärare, inom fritidshem eller inom förskola med en förskollärares arbetsuppgifter kan projektet Vidareutbildning Av Lärare (VAL) vara ett alternativ.


För dig som redan har tillräckligt många högskolepoäng inom ett eller några ämnen kan Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) vara ett alternativ.


För dig som har en utländsk lärarutbildning eller akademiska studier från ett annat land än Sverige kan Utländska Lärares och akademikers Vidareutbildning (ULV) vara ett alternativ. 

Senast uppdaterad av Anna Wirstedt