Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Välkommen till Lärande och samhälle

Studenter går in på Orkanen

Program som erbjuds på Lärande och samhälle

Förskollärarutbildning
Förskollärarutbildning-Musikprofil
Förskollärarutbildning-Flexibel variant 

Grundlärarutbildning F-3
Grundlärarutbildning F-3 arbetsintegrerad variant
Grundlärarutbildning 4-6
Grundlärarutbildning 4-6 arbetsintegrerad variant
Grundlärarutbildning Fritidshem

Ämneslärarutbildning 7-9
Ämneslärarutbildning gymnasieskolan
Ämneslärarutbildning - KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, för grundskolan 7-9 och gymnasieskolan 

Yrkeslärarutbildning

Speciallärarprogram: Grav spåkstörning
Speciallärarprogrammet: Matematikutveckling
Speciallärarprogrammet: Språk-, skriv- och läsutveckling

Specialpedagogprogrammet

Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Idrottsvetenskapligt program: Sport Management

Studie- och yrkesvägledarutbildning

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier

Magister- och masterutbildningar

Historiska studier, magister/master 
Education: Educational Theory, Master’s Programme (Two-Year)

Sport Sciences: Sport in Society, Master’s Programme (One-Year)
Sport Sciences: Sport in Society, Master’s Programme (Two-Year)

Teaching and Learning in Higher Education (One-Year)
Teaching and Learning in Higher Education (Two-Year)

Magister/master i Pedagogik
Magister/master i Ämnesdidaktik
Magister/master i Specialpedagogik 

Information om ansökan och antagning till senare del av program

Fristående kurser

Kurser inom ett flertal ämnesområden

Särskilda projekt

Lärarlyftet
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV)
Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL)
Fler vägar in i läraryrket – flexibla utbildningsvägar

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt