Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarieserie: Teknikundervisning i digitala miljöer, åk 7-9.

  • Vad innebär de förändrade skrivningarna i styrdokumenten rörande digitalisering för din teknikundervisning?

  • Hur kan du som lärare utveckla din teknikundervisning knutet till digitalisering?

Under tre tillfällen vårterminen 2018 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola dig som undervisar i teknik åk 7-9 att delta i workshops och lyssna till föreläsningar med utgångspunkt i teknikundervisning och digitala lösningar. Du får prova  programmering, styra elektronik och tillsammans reflektera kring hur teknikundervisning kan förändras och utvecklas i det egna klassrummet. Mellan tillfällena kommer du att arbeta med aktiviteter som introduceras i seminarieserien.

Datum (preliminära): torsdagen den 1/2, torsdagen den 15/2, måndagen den 19/3

Tid: 13.15–17.00 (inklusive fikapaus)

Målgrupp: Lärare som undervisar i teknik i åk 7-9 (eller andra intresserade)

Var: Malmö högskola, Orkanen

Sal: Orkanen, F220

Kostnad: 2150kr exkl. moms och inkluderar fika i pausen

Du behöver ha med dig en bärbar dator till träffarna. 

Målet med seminarierna är att du som undervisar i teknik åk 7-9 ska få inspiration att möta förändringar i samband med revideringen av Lgr 11. Fokus ligger på att konkretisera teknikämnets kursplan främst med avseende dessa nya skrivningar:

  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni 
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras
  • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data

Sista anmälningsdag har löpt ut. Är du ändå intresserad av att anmäla dig, så kontakta projektledare Sofia Lönnqvist via mail.
Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Här kan du se hur Seminarieserien är upplagd lite med i detalj

Utbildningen genomförs av:

Myrtel Johansson, universitetsadjunkt, Malmö högskola med bakgrund som lärare 7-9 i matematik, fysik och teknik. Läromedelsförfattare, samt medförfattare till Skolverkets fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Medverkar i framtagning av Skolverkets NO moduler och har medverkat i framtagning av Skolverkets kartäggningsmaterial Teknik för nyanlända. 

Sverker Aasa, fil mag naturvetenskap, lärarexamen, Malmö högskola
Har arbetat med teknik som kunskaps- och utbildningsämne inom lärarutbildning vid Umeå universitet och Malmö högskola den senaste 15 årsperioden. Arbetar med olika former av fortbildningsprojekt för lärare inom ämnet teknik, samt utbildning av tekniklärare inom ämneslärarprogram och grundlärarprogram.

Gästföreläsare:

Kristina von Hausswolff, doktorand i datavetenskapens didaktik vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Bakgrund som adjunkt i datavetenskap vid Malmö högskola och ämneslärare i matematik, filosofi och programmering.

Marie Gustafsson Friberger, Doktor i datavetenskap. Driver elektropyssel.se. Projektledare FIRST LEGO League Skåne och initiativtagare för Geek Girl Mini Malmö (teknik för tjejer i mellanstadieåler) och en av skaparna till geekgirlmini.se. Har tidigare arbetat som lektor i datavetenskap vid Malmö högskola.

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson