Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studiehandleda på modersmål

Regionalt utvecklingscentrum erbjuder i samarbete med Skolverket utbildningen Studiehandleda på modersmål. 
Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är den 10 augusti.

Anmälan hanteras i den ordning anmälan inkommer. Endast 30 platser.
OBS! Anmälan görs av skolledare/chef

Förkunskapskrav
För att delta i utbildningen krävs att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. 
Betygshandlingar i  svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå, skickas i samband med anmälan till Anita Svensson Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö.

Få kunskap om

  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare

Vad

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Kursinnehållet omfattar bland annat kunskap om hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare.

Chefer/skolledare kommer att bjudas in till  informationsmöte den 30 augusti.

För vem

Utbildningen riktar sig till studiehandledare på modersmål.

När

Campusdagar: 13 september, 23 oktober, 15 november, 7 december 2018, 21 januari, 7 mars, 8 april och 27 maj 2019. Kl. 08.30 – 16.00 

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna för.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Du väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. 

Läs mer om utbildningen

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia