Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Språk och kommunikation, samt matematiska resonemang och uttrycksformer, (15hp)

Arbetar du som pedagogisk personal i förskoleklass, men saknar behörighetsgivande examen?

Kursen "Språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer, för undervisning i förskoleklass" om 15hp är nu aktuell igen med en ny omgång hösten 2018. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass, men saknar behörighetsgivande examen.

Denna kurs syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklass, genom att stärka den ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetensen. Kursen utgår från aktuell forskning, knyter till styrdokumenten och dina erfarenheter från arbete i förskoleklass. Kursen är speciellt framtagen för detta uppdrag och anpassad för målgruppen, och behandlar grundläggande kunskaper i läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling. 

Kursen ges av Malmö universitet på uppdrag av Skolverket. 

Anmälan är nu stängd.

De sökande som tillhör den primära målgruppen har förtur till de 30 platser som finns. Tidpunkt för din anmälan ligger till grund för urval och antagning. Anmälan är bindande. Anmälan görs av huvudman eller rektor, som intygar att du arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass, men saknar behörighetsgivande examen. Vid anmälan går det även att ange att du tillhör den sekundära målgruppen. 

Start- och slutdatum: 2018-08-27 - 2019-06-14

Upplägg: Kursen om 15hp består av två delkurser om vardera 7,5hp. Kursen ges som en kombination av campus och distans och varje delkurs (termin) har 4 campusförlagda dagar (kl. 9.15-16.00).

Träff 1 på Malmö universitet ligger torsdagen den 30 augusti. Övriga campusdagar är 2 oktober, 27 november och 14 januari.

Höstterminen 2018 Språk och kommunikation 7,5hp, kvartsfart 

Vårterminen 2019 Matematiska resonemang och uttrycksformer 7,5hp, kvartsfart 

Målgrupp: Primär målgrupp för uppdraget är pedagogisk personal anställd i förskoleklass som saknar behörighetsgivande examen. Sekundär målgrupp är personal anställd i förskoleklass med förskollärarexamen.

Studierna leder inte till behörighet i förskoleklass. I rutan "Kontakter och genvägar" kan du läsa mer om Grundlärareutbildning: Förskoleklass och grundskolans 1-3, som ger behörighet för undervisning i förskoleklass. Dessa 7,5hp inom vardera ämnesfält, som ingår i denna kurs, är delvis utdrag från delkurser inom denna utbildning på Malmö universitet. Även förskollärarutbildningen ger behörighet för undervisning i förskoleklass. I rutan hittar du även länk till information om rutiner för tillgodräknande, om du efter genomgången kurs söker till kurser inom grundutbildningen. Se främst sidan 3-4 på Blankett för tillgodoräknande av kurs eller del av kurs. 

Aktuella utbildare:

Delkurs 1: 
Karin Jönsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

Delkurs 2 (preliminärt):
Lena Andersson, universitetsadjunkt, lärarexamen, magisterexamen i matematikdidaktik
Christina Svensson, universitetsadjunkt, förskollärarexamen, 1-7 MaNO lärarexamen, licentiatexamen
Anna Wernberg, universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning

Den 20 mars 2018 startade denna kurs, omgång 1 och är nu pågående.

Kursen är kostnadsfri

 

 

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist