Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning (7,5hp)

Malmö universitet erbjuder våren 2020 två kurser i grundläggande programmering för lärare i matematik åk 7-9 och samt matematik Gy. Det kommer också att vara möjligt att läsa Grundläggande programmering med teknikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs

Syftet med kurserna i grundläggande programmering är att deltagaren ska utveckla datalogiskt tänkande, samt färdigheter i programmering, för att kunna använda dessa kunskaper och färdigheter inom ramen för den egna undervisningen utifrån styrdokumenten. Kursern finns med inriktning teknik eller matematik. 

Alla kurser har gemensamma kursmål, men även kursmål som är ämnesdidaktiskt riktade.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • diskutera metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering
  • utifrån problemställningar skapa enklare program
  • läsa, felsöka, testa och förbättra enklare program
  • använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i läroplanen där programmering är ett didaktiskt användbart verktyg

Malmö universitet erbjuder följande kurser våren 2020 i Grundläggande programmering:

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i åk 7–9 eller på komvux grundläggande nivå.  Läs mer här

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar gy eller komvux gymnasial nivå. Läs mer här

Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i åk 7–9. Läs mer här 

Upplägg: 7,5hp, kvartsfart, campus/distans med fyra campusförlagda heldagar (ca 9.00-16.00) på Malmö universitet

Malmö universitet erbjuder även följande kurs våren 2020 som fortsättningskurs

Grundläggande programmering med teknikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs. Deltagaren ska vara godkänd på kursen Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning eller ha motsvarande kunskaper 5hp. Läs mer här 

Upplägg: 5hp, kvartsfart, campus/distans med tre campusförlagda heldagar (ca 9.00-16.00) på Malmö universitet

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson