Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för oss som arbetar med skola och förskola?

Mötesplats RUC – för dig med intresse för skolutveckling!

Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för oss som arbetar med skola och förskola?

Under rubriken Mötesplats RUC – för dig med intresse för skolutveckling erbjuder Regionalt utvecklingscentrum återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring olika aktuella teman kopplade till den forskning och utbildning som bedrivs på Malmö universitet. Håll utkik på RUC:s hemsida och på sociala medier!

När: Onsdagen den 5 februari kl. 13.15-16.30, Orkanen (lokal meddelas senare), Malmö universitet

Var: Malmö universitet, Orkanen

Tid: 13.15-16.30

Vem: Alla som är intresserade av att problematisera och få en djupare förståelse för skolutvecklingsfrågor.

Syfte: Syftet med dagen är att skapa kunskap om och förståelse för vad det innebär att Barnkonventionen blir svensk lag för dig som arbetar i eller med skola och förskola. Du får också möjlighet att reflektera över hur man kan arbeta förebyggande utifrån olika case hämtade från skolverkligheten.

Pris: 300 kronor exkl. moms per deltagare. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan stänger den 20 januari eller när platserna är fyllda.  Anmälan är bindande.

Program

Program

12.45-13.15      Registrering inkl. kaffe

13.15-13.20      Välkommen till Mötesplats RUC!

13.20-14.30      Hur kan vi som arbetar med och i förskola och skola på olika sätt förstå och arbeta i enlighet med barnkonventionen? Barnombudsmannen (BO) föreläser om sitt arbete och vad det innebär att Barnkonventionen blir lag från och med den 1 januari 2020. 

Mer information om Barnombudsmannen hittar du här

14.30-15.00      Fika och möjlighet till erfarenhetsutbyte

15.00-16.20      Det ska vara lätt att göra rätt! Vad behöver vi tänka på i våra olika roller och funktioner som rektor, pedagog, elevhälsa m.m.? Föreläsning och workshop. Tillsammans med Christina Johnsson funderar och resonerar vi utifrån case hämtade från skolverkligheten. Christina Johnsson är lärarutbildare och lektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit enhetschef på DO.

16.20-16.30      Framåtblick. Presentation av utbildningar och möjlighet till samverkan med Malmö universitet inom ämnesområdet.

Varmt välkommen till Mötesplats RUC!

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia