Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att programmera med workshops

Vill ni komma igång med programmering på er skola? Den här workshopserien baseras på webbkursen ”Att programmera” och erbjuder handledning i ett första möte med programmering. Välj mellan att få utbildning i Scratch, Python eller i att använda Micro:Bit.

”Att programmera” är en webbkurs som publicerades 2019 och finns på Skolverkets utbildningsportal. Att följa webbkursen är kostnadsfritt. Webbkursen består av en introducerande del där deltagaren möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår; Scratch, Micro:bit och Python.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Malmö universitet ett stöd i webbkursen i form av en work-shop-serie. Serien omfattar fyra träffar om 1,5 till 2 timmar. Till första träffen bjuds rektor in att medverka. Utifrån rådande situation kopplat till Covid-19 kommer träff 1 och 2 att ges på distans via Zoom. Tanken är att träff 3 och 4 är fysiska träffar förlagda på Malmö Universitet. Webbkursen och fyra workshopsträffar tar ca 20 timmar

Exempel på innehåll är introduktion till grundläggande begrepp i programmering. Introduktion till programmering i undervisningen. Arbete, under handledning, med uppgifter i par eller grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det finns möjlighet att få stöd i såväl Scratch som i Micro:bit och Python.

Anmälan  

Sista anmälningsdag är den 17 augusti.

Mer information finns på Skolverkets sida 

Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” (en annan webbutbildning som Skolverket tillhandahåller inom programmeringsområdet) eller har motsvarande kunskaper.

Beställning/anmälan: Huvudman/rektor kan eventuellt beställa workshopsserien genom att vända sig till Malmö universitet. Flera huvudmän kan samarbeta i syfte att få ihop tillräckligt många deltagare så att uppdraget ska kunna genomföras. Det går även att anmäla enskilda deltagare via länk nedan. 

Huvudmannen/rektor ansvarar för att de som deltar får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Datum: Uppstart den 29 september 14.00-16.00, gemensam för de tre spåren via Zoom

Datum workshop med Micro:bit och Scratch:
Träff 2 21 oktober ca 14.30-16.00 (digital via Zoom)
Träff 3 18 november ca 14.30-16.00
Träff 4 2 december ca 14.30-16.00    

Datum för programmering med Python läggs ut inom kort.            

 

 

 

Exempel på innehåll är introduktion till grundläggande begrepp i programmering. Introduktion till programmering i undervisningen. Arbete, under handledning, med uppgifter i par eller grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Det finns möjlighet att få stöd i såväl Scratch som i Micro:bit och Python.

Mer information finns på Skolverkets sida (klickbar) . https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/att-programmera-med-workshops

Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken kan delta.
Senast uppdaterad av Monica Lotfinia