Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektor med vetande – när hälsa och lärande går hand i hand – möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa!

När: 14 mars 2018

Var: Malmö universitet, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 sal D138

Kostnad: 1200 kr exklusive moms

Anmälningstiden har löpt ut.

Ladda ner program

Ladda ner information om seminarium

Rektor med vetande är en årlig konferens kring aktuella specialpedagogiska utmaningar inom skolväsendet. Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.Konferensen vänder sig till dig som arbetar med stöd, särskilt stöd och specialpedagogiska frågor. Du kan exempelvis vara skolhuvudman, rektor, förskolechef, specialpedagog eller speciallärare.
Lärande, hälsa och miljö i förskola och skola är nära relaterade till varandra. Vårens konferens har särskilt fokus på hur barns och ungas hälsa och lärande påverkas i förskola och skola. Det finns tydliga kopplingar mellan barns och ungas hälsa och skolresultat. Skolväsendets stora utmaning är idag att tidigt och sedan kontinuerligt arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Forskning visar att hur pojkar och flickor mår, utvecklas och lär sig, påverkas av skol- och lärmiljöns kvalitet. Denna konferens fokuserar på dessa samband och det viktiga ansvar  som skolans ledning, elevhälsa och övrig personal har för att utvecklingen av barns och elevers hälsa och lärande verkligen går hand i hand.

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia