Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakta RUC

Projektledare RUC 

 

karl-gunnar-starck_bild
Karl-Gunnar Starck 070-839 21 66 
Föreståndare och verksamhetsansvarig på RUC 
Ansvarsområde: gymnasieskolan

kristin-andersson_bild
Kristin Andersson  070-965 53 12 
Ansvarsområden: grundskola, vuxenutbildning 
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsfrågor koppla till värdegrund och likabehandling i alla skolformer samt utvecklingsfrågor kopplat till studie- och yrkesvägledning. Arbetar också med entreprenöriellt lärande. 

eva-britt-elfman_blid
Eva-Britt Elfman 070-285 31 81 
Ansvarsområden: grundskola, fritidshem
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden kopplade till grundskolan, fritidshem och inom fältet flerspråkighet, första- och andraspråksutveckling. Arbetar också med kollegialt lärande, ledarskapsfrågor samt kvalitetsarbete. 

agneta-holmberg_blid
Agneta Holmberg 072-529 20 79
Ansvarsområden: gymnasieskola, yrkesprogram 
Arbetar huvudsakligen med APL – Arbetsplatsförlagt lärande, komptensutveckling gälland bedömning och betyg, samt validering. 

sofia-lonnqvist_blid
Sofia Lönnqvist  072-542 56 75 
Ansvarsområde: grundskola
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden som rör matematik, naturvetenskap och teknik, samt frågor rörande digitalisering. Arbetar också med alla kurser som ingår i Lärarlyftet II.

eva-morgan_bild
Eva Morgan 070-965 53 22 
Ansvarsområden: förskola, särskola 
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden inom förskola samt ledarskapsfrågor. Arbetar också med området specialpedagogik.

Administration

Anita Svensson 
Studieadministratör inom RUC

Monica Lotfinia
Studieadministratör inom RUC 

Ekonomi 

Lei Shen  
Ekonom, ansvarig för SOL, RUC

Zuzan Bengtsson 
Ekonomiassistent på LUT GAS och KS GAS

Kontakt med institutionerna på Lärande och samhälle

Biträdande prefekter 

Senast uppdaterad av Helena Smitt