Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakta RUC

Projektledare RUC 

 

annalena.jpeg

Anna-Lena Månsson 073-702 79 96 

Föreståndare och verksamhetsansvarig för RUC

 

karl-gunnar-starck_bild

Karl-Gunnar Starck 070-839 21 66 
Ansvarsområde: gymnasieskolan

kristin-andersson_bild
Kristin Andersson  070-965 53 12
Ansvarsområden: grundskola, vuxenutbildning.
Arbetar bland annat med utvecklingsfrågor kopplade till studie- och yrkesvägledning samt värdegrund och likabehandling i alla skolformer. Arbetar också med handledning, kollegialt lärande och samtalsmetodik.

Louise

Louise Lundgren 079-075 79 50
Ansvarsområde: förskola och förskoleklass
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden kopplade till förskola och förskoleklass.

eva-britt-elfman_blid

Eva-Britt Elfman 070-285 31 81 
Ansvarsområden: grundskola, fritidshem
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden kopplade till grundskolan, fritidshem och inom fältet flerspråkighet, första- och andraspråksutveckling. Arbetar också med kollegialt lärande, ledarskapsfrågor samt kvalitetsarbete. 

agneta-holmberg_blid
Agneta Holmberg 072-529 20 79

Ansvarsområden: gymnasieskola, yrkesprogram.
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden kopplade till yrkesutbildning, arbetsplatsförlagt lärande och validering. Arbetar också med utvecklingsområden rörande specialpedagogik och handledning.

 

sofia-lonnqvist_blid
Sofia Lönnqvist  (tjänstledig 190610-200610)
Ansvarsområde: grundskola
Arbetar huvudsakligen med utvecklingsområden som rör matematik, naturvetenskap och teknik, samt frågor rörande digitalisering. Arbetar också med alla kurser som ingår i Lärarlyftet II.

 

Administration

Anita Svensson 
Studieadministratör RUC

Monica Lotfinia
Studieadministratör RUC 

Ekonomi 

Lei Shen  
Ekonomansvarig RUC

Zuzan Bengtsson 
Ekonomiassistent RUC

Kontakt med institutionerna på Lärande och samhälle

Biträdande prefekter 

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia