Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om RUC

RUC-bild - medarbetare

Vi utvecklar pedagogisk verksamhet.

RUC arbetar med kunskapsutbyte mellan Malmö universitet och skolor, förskolor och företag samt pedagogisk verksamhet.

RUCs kärnverksamhet är skolutveckling. RUC har god kunskap om skolans uppdrag och verksamhet och ser utveckling som en dynamisk process, präglad av långsiktighet och ömsesidighet. 

RUC har bred och djup kompetens att i projekt tillsammans med uppdragsgivare identifiera behov samt genomföra utvecklinginsater. Dialogen är en viktig metod för förankring och delaktighet i planeringsarbetet.

RUC är finansierat genom sina uppdragsgivare - men har inget vinstintresse.

Vi arbetar projektorienterat

1. Analys
Vi kartlägger och analyserar tillsammans med er utvecklingsbehov på er förskola, skola, kommun, företag eller organisation.

2. Plan
Utifrån behov preciserar och planerar vi uppdraget tillsamman med er.

3. Genomförande 
Vi väljer ut kursledare, handledare och utbildare med rätt kompetens för uppdraget.

4. Uppföljning
Vi följer upp och utvärderar uppdraget.


Föjl oss på Facebook

Senast uppdaterad av Kajsa Langer