Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända, flerspråkighet och integration

orkanen 1

Malmö universitet genomför komptensutvecklingsinsatser för pedagoger i syfte att fördjupa kunskaper inom fältet nyanlända, flerspråkigheter och integration.

 

Kompetensutveckling inom området studie- och yrkesvägledning

Att vägleda vuxna nyanlända

Målgrupp: Lärare och studie- och yrkesvägledare
Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt. 

Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Kontakt Kristin Andersson

Introduktionskurser i svenska som andraspråk om 7,5hp med start hösten 2019

Målgrupp: Lärare eller förskolelärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Det Globala klassrummet-introduktionskurs i svenska som andraspråk, 7,5 hp.

Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 1-6
Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9

Kontakt Eva-Britt Elfman

Kurser i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II 

Behörighetsgivande kurser i Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk för lärare,åk 1-3 (ingår i Lärarlyftet II)

Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6 (ingår i Lärarlyftet II)

Information om Lärarlyftet II

Kontakt Sofia Lönnqvist

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia