Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Lärarlyftet-LS

Kurser hösten 2019 
 

Kurserna med start ht 19 är öppna för sen anmälan tom den 12 augusti. Gör din anmälan så snart som möjligt, så du har besked till kursstart. Observera att du måste inkomma med huvudmansintyg.

Lärarlyftet II vänder sig till...
..dig som är anställd lärare med behörighetsgivande lärarexamen, dvs. en lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) kan ge en lärarlegitimation för undervisning i dessa årskurser. Du har en tillsvidaretjänst eller visstidsanställning. Du undervisar i ett ämne du saknar ämnesbehörighet i och har din huvudmans godkännande att kunna bli antagen inom Lärarlyftet. Från hösten 2019 finns undantag från detta i kurserna i svenska som andraspråk. Läs mer i stycket längre ner.

En kurs i Lärarlyftet ska ge utökad behörighet. Den som antas har redan examen som är avsedd för undervisning i den skolform och i de årskurser som den kompletterande kursen i ett ämne avser. 

Sökande till utbildningar som vänder sig till lärare i åk 1-3 respektive åk 4-6 uppmanas att vara särskilt observanta vid val av kurs så att utökad behörighet verkligen nås genom sökt utbildning.

Till grund för uppdraget finns förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande, samt förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal. Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är sedan 2016 aktuell för de som läser kurser inom ämnena i Lärarlyftet II.

För mer information om de olika statsbidragen och ersättningsnivån för olika ämnen hänvisar vi till Skolverkets sida om statsbidrag.

Svenska som andraspråk
Det är nu möjligt, utifrån en förändring i förordningen (2016:709) att delta i kurser i Svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II utan att de leder till behörighet i legitimationen. Då finns inget krav på lärarexamen, att deltagaren är obehörig eller undervisar i svenska som andraspråk – men kräver att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen (2016:709). 

Observera att dessa kurser inte med säkerhet leder till behörighet i ämnet Svenska som andraspråk. Information om vad som gäller för respektive sökande framgår av antagningsbeskedet. Primär målgrupp är dock fortfarande lärare som undervisar i ämnet utan ämnesbeörighet, och som genom kursen vill bli behöriga i svenska som andraspråk i aktuellt stadie.

Målgrupp för kurserna i Svenska som andraspråk:
Primär målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst årskurs 1-3
- Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2007:222 krävs att deltagaren undervisar i årskurs 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig
- Om huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709 behöver deltagande lärare inte undervisa i aktuellt ämne. 

Intyg från huvudman krävs oavsett målgrupp.

Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II
Hösten 2017 startade Speciallärarutbildningen med tre inriktningar och avslutas i december 2019. Specialisering mot språk-, skriv – och språkutveckling, språk – och matematikutveckling samt grav språkstörning. I dagsläget är ingen ny speciallärarutbildning planerad att starta inom ramen för Lärarlyftet.

Mer information om speciallärarutbildningen inom lärarlyftet hittar du på Skolverkets hemsida.

Validering för tillgodoräknande 
Du kan ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs.  

Alla kurser startar på nivå 1hp. Har du studier sedan innan i ämnet kan du ansöka om validering för tillgodoräkning. 
Mer information hittar du här.

Lärarlyftet som satsning är förlängd till 2019 ut. 

 

Du ska ha huvudmans godkännande via blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist