Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarieserie: Sex-och samlevnadsundervisning

Tag chansen att öka din kompetens kopplat till sex-och samlevnadsundervisning!

Bakgrund
Hösten 2017 presenterade Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av Sex- och samlevnadsundervisning. Granskningen visade att det finns ett behov av kompetensutveckling när det gäller arbete med sex- och samlevnadsfrågor. Några områden där utvecklingsbehov identifieras är - sex och samlevnad som kunskapsområde, normer, HBTQ samt hantering av kontroversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Innehåll och upplägg
Seminarieseriens mål är att ge kunskaper om skolans uppdrag att undervisa om sex och samlevnad, hur detta kan ingå i alla ämnen och hur olika personalkategorier medverkar till skolans arbete med sex- och samlevnadsundervisning.

Under kursen presenteras forskning och rapporter med koppling sex och samlevnad, en föreläsning om makt och maskulinitet samt medverkan från RFSU. Det ges även utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan träffarna får deltagarna praktiknära uppgifter att genomföra i den egna verksamheten.

Målgrupp: Personal i grundskolan och gymnasieskolan. 
Datum: 26/3, 24/4 och 16/5
Tid: kl 9.15-15.00
Kostnad 4000:- per deltagare
Sista anmälningsdag: 26/2


Medverkande föreläsare är:
Professor Bodil Liljefors Persson och lektor Mats Lundström, Malmö universitet, som presenterar forskning och rapporter
Hans Olsson, RFSU.
Lektor Jesper Fundberg, Malmö universitet som forskar på genus, makt och maskulinitet.
Processledare i kursen är Karin Nilsson och Kristina Svensson, Malmö universitet.

 

 


 

 

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia