Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Migration, nyanlända och vägledning

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola
Plats: Malmö
Datum för campusträffar: 21/2 och 22/2 samt 21/3
Utbildningen problematiserar vägledning av elever som inte är födda i Sverige/nyanlända elever om den skiljer sig från annan vägledning eller inte. Några av de teman som belyses är att förstå ”det svenska” i förhållande till andra system, kulturkompetens, föräldrasamverkan och självmedvetenhet. Utgångspunkt tas i det material som håller på att skrivas om nyanlända och vägledning.

Arbetsformer under campusdagarna: föreläsningar med diskussioner, presentationer och exempel. Viss litteraturläsning samt verksamhetsnära uppgifter på den egna skolan som genomförs i tiden mellan campusdagarna ingår.

Läs mer

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson