Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att vägleda nyanlända vuxna

Målgrupp: Lärare och studie- och yrkesvägledare
Plats: Malmö
Datum för campusträffar: 13/3-14/3
Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.

Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 

Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner.

Läs mer

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson