Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Apl-utvecklarutbildning ht 2019

glasogon

Hösten 2019 erbjuder vi Apl-utvecklarutbildning för dig som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasiala skolformer.

Utbildningen syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. 

I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevers  kunskapsutveckling under det arbetsförlagda lärandet.

Utbildningen omfattar fem utbildningsdagar fördelat till fyra tillfällen med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna sker arbete i den egna verksamheten. Förväntad tidsåtgång mellan träffarna är ca 16 timmars arbete.

Datum: 28-29 augusti, 1 oktober, 7 november samt 6 december

Tid: 09:00 – 16:30 (inklusive lunch och kaffepauser)

Målgrupp: Lärare och rektorer som arbetar med APL inom gymnasiala skolformer (Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna)

Plats: Malmö universitet, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10

Pris: Kostnadsfri. Skolverket står för kurskostnad, litteratur, fika samt lunch.

Anmäl dig här: 

OBS! Sista anmälningsdag är den 18 augusti 2019.

Krav för anmälan
Du arbetar i en skola och har erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande samt undervisning på yrkesprogram. Kom ihåg att du måste ha rektors godkännande för att kunna delta i utbildningen. Vid fler sökande än antal platser antas max två deltagare på skolenhet.

Utbildningsplan

Skolverket ersätter resor som överstiger beloppet 200 kronor tur och retur. Kostnader för taxi och logi ersätts inte av Skolverket. 
Information om ersättning för resor

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson