Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarieserie: Digitalisering i matematik och teknik åk 1-6

  • Hur kan du som lärare utveckla din undervisning i matematik och eller teknik med digitala verktyg och programmering?

  • Vad innebär de förändrade skrivningarna i styrdokumenten rörande digitalisering för din undervisning?

Under fyra tillfällen under vårterminen 2018 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola dig som undervisar i matematik och/eller teknik åk 1-6 att delta i workshops och lyssna till föreläsningar med utgångspunkt i de nya skrivningarna i Lgr11 rörande digitalisering. Du får bland annat prova på att programmera, att styra elektronik och tillsammans reflektera kring hur undervisning kan förändras och utvecklas i det egna klassrummet. Mellan tillfällena kommer du att arbeta med aktiviteter som introduceras i seminarieserien. 

Syftet med seminarieserien är att du ska få inspiration och ökad kunskap kring hur din matematik- och teknikundervisning kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg av olika slag, samt exempel på hur du förankrar de nya skrivningarna i läroplanen.

För mer detaljerat upplägg läs här

Du behöver ha med dig en bärbar dator till några av träffarna. 

Datum (preliminära): ons den 31/1, tis den 13/2, mån den 19/3, tis den 24/4

Tid: 13.15–17.00 (inklusive fikapaus)

Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik och eller teknik i åk 1-6 (eller andra intresserade)

Var: Malmö högskola, Orkanen

Sal: E223

Kostnad: 2750kr exkl. moms och inkluderar fika i pausen

Seminarieserien är fullbokad och anmälan är stängd. 

Utbildningen genomförs av:

Åsa Roosqvist, adjunkt matematikdidaktik, Malmö högskola med bakgrund som Ma/NO-lärare åk 1-7 med stort intresse för med digitala verktyg i undervisningen, nominerad till Guldäpplet 2014. Undervisar i matematikdidaktik på grundlärarutbildningen. 

Sverker Aasa, fil mag naturvetenskap, lärarexamen, Malmö högskola
Har arbetat med teknik som kunskaps- och utbildningsämne inom lärarutbildning vid Umeå universitet och Malmö högskola den senaste 15 årsperioden. Arbetar med olika former av fortbildningsprojekt för lärare inom ämnet teknik, samt utbildning av tekniklärare inom ämneslärarprogram och grundlärarprogram.

Myrtel Johansson, universitetsadjunkt, Malmö högskola med bakgrund som lärare 7-9 i matematik, fysik och teknik. Läromedelsförfattare, samt medförfattare till Skolverkets fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Medverkar i framtagning av Skolverkets NO moduler och har medverkat i framtagning av Skolverkets kartäggningsmaterial Teknik för nyanlända.

Gästföreläsare:

Kristina von Hausswolff, doktorand i datavetenskapens didaktik vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Bakgrund som adjunkt i datavetenskap vid Malmö högskola och ämneslärare i matematik, filosofi och programmering.

Ulrika Ryan är doktorand i matematikdidaktik, och universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Malmö högskola. En av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul om IKT och matematikundervisning.

Cecilia Winström är universitetsadjunkt vid Malmö högskola i matematikdidaktik. Bakgrund som grundskollärare 4-9 i ma, no/tk, matematikutvecklare och handledare i Matematiklyftet.

 Senast uppdaterad av Monica Lotfinia