Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarieserie: Programmering i matematikundervisningen, åk 7-9 och gy

Hur kan programmering implementeras i skolans matematikkurser?

Vårterminen 2018 erbjuder Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Malmö högskola dig som undervisar i matematik i år 7-9 eller på gymnasiet att delta i workshops och lyssna till föreläsningar med utgångspunkt i matematikundervisning och programmering. Syftet är att ge dig som lärare verktyg som underlättar och inspirerar implementeringen av programmering i matematikämnet utifrån revideringar i Lgr11 rörande digitalisering. Under seminarieserien kommer du att erbjudas möjlighet att programmera i Kojo och Python. 

Datum: tis 30/1, on 14/2, ti 6/3, on 4/4.

Tid: 13.15-17.00 (inkl.fika)

Målgrupp: Lärare som undervisar i matematik i år 7-9 eller på gymnasiet och är intresserade av att få hjälp med hur programmering kan komma in naturligt i matematikkurserna. Ingen programmeringsvana krävs.

Var: Malmö högskola, Orkanen

Sal: E223 (datorsal)

Kostnad: 2750kr exkl moms

Anmälan är stängd. 

Seminarierna behandlar programmering i matematikkurserna främst ur ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Fokus ligger på att konkretisera matematikämnets kurs- och ämnesplaner med avseende på programmering. Det är bra om du mellan tillfällena har möjlighet att arbeta med aktiviteter som introduceras i seminarieserien.

Utbildningen genomförs av Magnus Jakobsson, universitetsadjunkt i matematik vid Malmö högskola.

Senast uppdaterad av Monica Lotfinia