Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Handledning inom pedagogisk verksamhet

Start vt-16

Handledning - ett verktyg för att skapa lärande för individ och grupp

Syftet med utbildningen är att skapa möjlighet för deltagarna att utveckla sin kompetens och beredskap inom området handledning.  

Målgrupp: Förstelärare eller övriga lärare inom grund- och gymnasieskolan som vill utveckla sin handledarkompetens för ett pedagogiskt sammanhang.   

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna ökade kunskaper om handledning när det gäller konkret handledarskap och också kunskaper om handledningens teoretiska bakgrund. Handledningen definieras här som metod för ett kollegialt lärande.

Arbetsformer: Innehållet i utbildningsträffarna varvar teori och praktik och kommer att bestå av korta föreläsningar, handledning i grupp i form av prova-på övningar samt erfarenhetsutbyte. Litteraturseminarium ingår. Satsningen pågår under två terminer med start vt-16 och avslutas ht-16, sammanlagt sex högskoleförlagda tillfällen à tre timmar per gång.

Utbildningsinnehåll

Fortbildningskultur – skolkultur * Varför lärande i grupp? Varför handledning/kollegialt lärande? * Samtalet som kraft * Handledning - ett verktyg för att skapa ett lärande både för individen och för gruppen * Att vara förändringsagent * Didaktiska verktyg som hjälp i handledning/respons av undervisning * En grupp och dess liv – gruppsykologiskaprocesser, en grupps utveckling * Att vara ledare i en handledningsgrupp * Att möta motstånd * Etiken i handledningen

Tillfälle 1: den 3 mars kl.13.00 – 16.00

Tillfälle 2: den 7 april kl.13.00 – 16.00

Tillfälle 3: den 28 april kl.13.00 – 16.00

Tillfälle 4: den 25 maj kl.13.00 – 16.00

Tillfälle 5: den 7 sep kl.13.00 – 16.00

Tillfälle 6: den 11 okt kl.13.00 – 16.00

Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Pris: 2395 exkl. moms. Fika ingår i priset.

Sista anmälningsdag är den 3 februari 2016 dock stängs anmälan så snart deltagarplatserna är fyllda. Begränsat antal platser.  Senast uppdaterad av Monica Lotfinia